May 12, 2019


SURINAAMS BELANG VOOROP STELLEN


May 12, 2019

Moet er eerst zoveel kritiek vanuit de media, De Nationale Assemblee en andere maatschappelijke organisaties komen, alvorens de regering Bouterse tot het besef komt dat ze een totale foute beslissing zou nemen die groot nadeel voor ons land en zijn bevolking zou opleveren? Keerpunt heeft het dan over het plan van de regering Bouterse om haar 30 procent aandeel in het Saramacca-goudproject aan de Canadese multinational Iamgold te verkwanselen voor het luttele bedrag van 75 miljoen dollar. De onderhandelingen  met Iamgold voor de overname van de 30 procent aandelen waren al  afgerond en het besluit van de regering was al naar de Staatsraad gestuurd ter goedkeuring, maar inmiddels heeft de president besloten  het wetsontwerp dat bij de Staatsraad ligt, in te trekken. Hoe de voormelde Canadese maatschappij op dit besluit zal reageren, is ons niet bekend. Indien de regering Bouterse de zaak zou doordrukken zou De Nationale Assemblee de eindbeslissing moeten nemen.  Zelfs vanuit de NDP-fractie had men bedenkingen of de verkoop van de 30 procent aandelen in het Saramacca-goudproject wel een juiste en goed doordachte stap van de regering Bouterse was.  Het vermoeden bestond, dat niet de gehele fractie van de paarse partij mee zou gaan met de verkoop van de aandelen. De president heeft dus, zoals blijkt, eieren voor zijn geld gekozen.  Het prijsgeven van deze aandelen zou de zoveelste stommiteit van dit kabinet zijn en uiteindelijk  voor de toekomst ons grote inkomsten doen verliezen. De mijn in Saramacca waar men slechts 75 miljoen voor de aandelen zou ontvangen, zal in de toekomst misschien wel het tienvoudige opleveren en daarom werd met grote verontwaardiging kennisgenomen van het voornemen de aandelen af te stoten. Suriname zal zelfs volgens de NDP-fractie in De Nationale Assemblee, moeten uitkijken naar andere mogelijkheden  om te kunnen voldoen aan zijn financiële verplichting (de zogeheten ‘cash calls’) bij het mede investeren  en het operationeel maken van  het Saramacca-goudproject. De regering zal binnenkort aan Iamgold en natuurlijk ook de Surinaamse samenleving, uitleggen hoe ze het vraagstuk van de cash calls denkt op te lossen. Gelukkig is ze tot inkeer gekomen en heeft haar 30 procent aandeel niet verkwanseld.  Laten we hopen dat deze regering  in het vervolg het belang van Suriname voorop blijft stellen en niet snel geld wenst te innen dat ze toch binnen de kortste keren aan een van haar verkeerde prioriteiten of consumptieve doeleinden besteedt.