May 12, 2019


HET PROBLEEM LIGT BIJ FINANCIËN NIET SZF!


May 12, 2019

De Vereniging van Apothekers in Suriname heeft afgelopen week gedreigd de dienstverlening van SZF- verzekerden te vervangen met contante betaling. Dit omdat het Staatsziekenfonds (SZF) slechts de helft, namelijk 50 procent, van de apothekers over de maand maart 2019 heeft betaald. Dit gebeurde zonder enige communicatie vooraf. De apothekersvereniging deelde in een bekendmaking mede, dat zij diep teleurgesteld is over het feit, dat het SZF eind april zijn verplichtingen tegenover de apothekers niet is nagekomen. Er is ook geen informatie versterkt met betrekking tot de reden van de deelbetaling. Op 6 mei 2019 ontvingen de apothekers een brief die gedateerd was op 30 april 2019, waarin gesteld werd dat het SZF niet over voldoende geld beschikt om de apothekers te betalen over de maand maart 2019. Deze brief was zeer onduidelijk voor de apothekers, want er werd niet vermeld wanneer de resterende tegoeden zouden worden overgemaakt. Keerpunt geeft de apothekers groot gelijk dat zij aan de bel trekken, want als het SZF in gebreke blijft, betekent dit dat de apothekers niet eens volledig de inkoopfacturen van de geneesmiddelen kunnen betalen. Ook zullen zij de salarissen van het personeel en de overige bedrijfskosten niet kunnen dekken. Hiermee komt de gezondheidszorg van de SZF- verzekerden steeds verder in gevaar. De medicijnenvoorziening staat hiermee nog zwaarder onder druk, omdat sinds kort heel veel niet meer wordt vergoed door bepaalde verzekeraars. Patiënten moeten veelal diep in de buidel tasten om de nodige medicamenten te bemachtigen. Indien de betaling van het resterende deel van de declaraties over de maand maart dat de apotheken nog moeten ontvangen, niet spoedig overgemaakt wordt, dan zullen de apothekers genoodzaakt zijn om de bestaande dienstverlening te vervangen door contante dienstverlening. Dit is een zware dobber voor de samenleving, maar de apothekers treft geen blaam. Het SZF heeft verplichtingen jegens de apothekers en andersom hebben de apothekers verplichtingen tegenover de SZF-verzekerden, maar als het SZF verzuimt te voldoen aan zijn verplichtingen, dan is dit besluit van de apothekers een manier om hun inkomsten te garanderen. Helaas is het SZF financieel afhankelijk van het ministerie van Financiën, dat de middelen beschikbaar moet stellen, want het is verantwoordelijk voor het algemeen financieel-economisch beleid en de overheidsfinanciën. De betalingstekorten in de gezondheidszorg werken ook frustrerend op het personeel en zullen zeker van invloed zijn op de kwaliteit van de zorg aan de patiënten. Dit alles is het gevolg van het wanbeleid van de huidige regering. Als zij wat zorgvuldiger was omgegaan met de zorg in dit land, dan was ons deze ellende bespaard gebleven. Zoals bij elke falende overheidsinstantie, ligt de schuld bij het ministerie van Financiën, als dat op tijd voldoet aan zijn verplichtingen, zullen er voldoende middelen zijn, waardoor de gezondheidszorg optimaal kan functioneren. De achterstanden lopen maar op en brengen het voortbestaan van de gezondheidszorg steeds verder in gevaar.