May 12, 2019


FIRST LADY HEEFT GEEN INLEVINGSVERMOGEN


May 12, 2019

Terwijl de kleine man die een minimumsalaris verdient, probeert te overleven met een voedselpakket, gaat onze First Lady met 40 man op vakantie naar de Dominicaanse  Republiek. Keerpunt wil hiermee niet zeggen, dat mevrouw Bouterse niet op vakantie mag gaan, maar het zou haar sieren als zij wat minder uitbundig vakantie zou vieren, dat zou getuigen van inlevingsvermogen voor het volk, dat de afgelopen jaren zoveel heeft moeten inleveren. Vooral omdat de regering Bouterse het volk in een zodanige pai man heeft gezet, dat het de komende twintig jaar nog schulden van deze paarse regering zal moeten aflossen. Elk individu heeft een privéleven, maar ben je de vrouw van de president, dan zal een deel van je privéleven openbaar gemaakt worden en daar dien je rekening mee te houden. Mevrouw Bouterse is ook de enige First Lady in de Surinaamse geschiedenis die een salaris ontvangt voor haar taken. Het financieel vergoeden van Ingrid Bouterse-Waldring als First Lady is “zowel juridisch als politiek verantwoord”, zo had Eugene van der San, directeur op het Kabinet van de President in 2011, gezegd. Keerpunt zou daar ook geen enkele moeite mee hebben als ons land welvaart had geboekt in de afgelopen negen jaar. Indien de First Lady daadwerkelijk een prominente bijdrage had geleverd aan onze vooruitgang, dan had niemand er moeite mee dat zij een salaris toucheert. Maar het volk is niet beter geworden van het beleid dat door haar man wordt gevoerd, en dan gaat ze ook nog elk jaar op vakantie met een grote groep. De foto’s hiervan worden via sociale media verspreid en dat is enigszins pijnlijk voor mensen die door het beleid van deze regering, nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen knopen en alleen maar kunnen dromen van een vakantie. De First Lady van de Verenigde Staten, VS, ontvangt helemaal geen salaris. Zij wordt niet beloond voor haar taken, omdat ze niet gekozen is door het volk. Haar werk is officieel slechts ceremonieel van aard. Doordat mevrouw Bouterse een salaris ontvangt, is zij dus in dienst van de Surinaamse overheid. Het bureau van de First Lady ontvangt behalve goederen, ook donaties en die worden onder andere gebruikt voor het bekostigen van pakketten waarmee behoeftigen geholpen worden. Pakketje hier, pakketje daar, pakketjes overal! Ja, daarom staat de NDP bekend, Neks dan pakket. Het paarse volk wordt zoet gehouden met een pakketje en soms zelfs met een flesje softdrink. Zo gaat het thans in onze maatschappij. Er is alleen geld voor zaken die deze regering als prioriteit ziet. Dat zijn bijvoorbeeld niet de dak- en thuislozen, want die worden niet meer opgevangen aan de Wicherstraat, omdat het opvangcentrum dat daar gevestigd is, thans gesloten is. Nogmaals, vakantie mag en moet kunnen, maar wanneer het aantal daklozen steeds toeneemt en je geen gevoel van medeleven voor je medemens toont, vindt Keerpunt dat een zeer kwalijke zaak. De regering Bouterse heeft echt drey ai met haar ondoordachte beleid. Eerst maakt zij het volk straatarm en daarna wordt datzelfde volk geholpen met een pakket. Er zijn tijdens het kabinet Bouterse I en II veel beloftes gedaan, maar heel weinig zaken zijn gerealiseerd. In de periode 2016 t/m 2018 werden er heel veel leningen afgesloten, de wisselkoersen schommelen momenteel weer waardoor de prijzen in de winkels niet stabiel zullen blijven. Alleen maar praatjes en verhaaltjes worden ons voorgehouden, maar er komt tot nu toe geen zichtbare verandering. Niet alles wat deze regering doet en heeft gedaan, zullen wij als ‘corruptieve handelingen’ bestempelen, maar er zijn nog steeds voorbeelden van zware corruptie waarbij de president doet alsof zijn neus bloedt. Het volk heeft zo langzamerhand genoeg van al die zogenaamde mooie beloftes. Heel veel mensen kunnen die mooie beloftes gestolen worden. Het enige waar de NDP goed in is geslaagd, is pakketjes verdelen, en zelfs bij de verdeling ziet men nog kans om pakketten, bedoeld voor de sociaal zwakkeren, te verdonkeremanen.