April 28, 2019


VERTROUWEN IN EURO NIET VERLOREN


April 28, 2019

De vorig jaar op de luchthaven Schiphol door de Nederlandse douane in beslag genomen 19.5 miljoen euro in chartale vorm afkomstig uit ons land, bestaat volgens informatie gisteren verstrekt tijdens een persconferentie op de Centrale Bank van Suriname, niet langer als chartaal geld, maar is inmiddels door de Nederlandse autoriteiten in girale vorm omgezet. Dat wil zeggen dat we de euro biljetten die vorig jaar op Schiphol in beslag zijn genomen, niet meer zullen terugzien. Mocht uiteindelijk het Openbaar Ministerie in Nederland besluiten het bedrag, groot 19.5 miljoen euro, terug aan de belanghebbenden in Suriname te geven, dan zal dat giraal geschieden.  Op de voormelde persconferentie werd wel meegedeeld, dat men nu de rechter zal adiëren in een poging het voor onze begrippen enorme bedrag in de Europese munteenheid terug te krijgen. Mochten we daarin slagen, dan is de kans ook groot, dat het vervoeren van vreemde valuta in chartale vorm wederom op gang zal kunnen komen. Inmiddels is bekend dat zolang het Nederlandse Openbaar Ministerie de 19.5 miljoen euro niet vrijgeeft, er geen dollars of euro’s chartaal meer naar Suriname kunnen worden ingevlogen. En juist hierdoor zijn er enorme tekorten aan bijvoorbeeld de Amerikaanse dollars ontstaan en kunnen personen en instanties maar zeer mondjesmaat dollars bij onze lokale banken lichten. Er is wel een enorm overschot aan euro’s op dit moment binnen de Surinaamse economie ontstaan, maar het is een levensgroot probleem om van dat overschot gebruik te maken door middel van bancaire overmakingen of gewone betalingen, want de ontvanger van deze in overvloed aanwezige euro’s weet er vaak geen raad mee, omdat zelfs het storten van deze euro’s bij de lokale banken nu veel ingewikkelder is geworden dan ruim een jaar geleden. De euro’s blijven Suriname echter binnenkomen via Frans-Guyana en Nederland en ook  daar zullen natuurlijk coupures bij zitten die een criminele herkomst hebben en juist om die reden is de populariteit van de euro sinds de verbeurdverklaring van de 19.5 miljoen euro door het Openbaar Ministerie in Nederland, in ons land drastisch afgenomen. Er heerst in ons land nu dus een groot gebrek aan vertrouwen in de euro. Niet omdat de munt waardeloos zou zijn geworden door bijvoorbeeld een enorme devaluatie, maar louter om het feit dat wij momenteel met deze heel sterke Europese munteenheid niet uit de voeten kunnen. De governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, moet ons geen knollen voor citroenen trachten te verkopen door te stellen dat het wegvallen van het vertrouwen van de euro niet ons probleem is, maar dat van de Europese centrale bank.  Wel, laten we de zaak stellen zoals die daadwerkelijk is. Er is extern helemaal geen sprake van een wegvallen van het vertrouwen in de euro die in 19 lidlanden van de Europese Unie wettig betaalmiddel is. De Europese Unie bestaat thans uit 28 lilanden. Sterker nog, de euro heeft internationaal een sterkere wisselnotering ten opzichte van de dollar. Om aan 10 dollar te komen, moet  in het buitenland 8.84 euro worden neergeteld. Zie hier hoe sterk de Europese munteenheid ten opzichte van de dollar is. En als de euro werkelijk totaal het vertrouwen van de Surinaamse ondernemer en producent heeft verloren, waarom wordt onroerend goed dan nog steeds in deze munt afgerekend?  We hebben thans een vraagstuk met Nederland en dat heeft zuiver betrekking op de 19.5 miljoen euro en dat maakt dat tijdelijk de euro niet kan worden benut voor tal van transacties, maar dat neemt niet weg dat men deze munt ter beschikking heeft en wacht op het moment om er weer gretig gebruik van te maken, want het betreft een keihard betaalmiddel dat internationaal zeer geliefd is.  Ook werd door Van Trikt gesteld, dat wij nog niet op de zwarte lijst staan en we de zogeheten National Risico Analyse serieus nemen. Daar zijn we ook behoorlijk laat mee en als we niet binnen een jaar ons aan de regels gaan committeren die betrekkinjg hebben op het tegengaan van witwassen van crimineel verkregen geld en maatregelen treffen die moeten voorkomen dat het internationaal terrorisme financiering geniet, zwaait er wat voor onze republiek.  Voorbeelden aanhalen van Nederland als belastingparadijs en de witwaspraktijken van  ING en Rabobank, doen momenteel niet terzake en zullen ons echt niet helpen bij het oplossen van ons nijpend deviezenvraagstuk. Ook moet Van Trikt niet beweren, dat wij geen zware verbintenissen hebben met de drugshandel. Is de man vergeten dat er het vorige jaar ruim 7000 kilo cocaïne werd onderschept hier en in het buitenland? Deze drugs, afkomstig uit vermoedelijk Columbia, moesten op de Europese markt belanden.  Is Van Trikt de duikbootaffaire en de affaire Oedit ook al vergeten? Dat er hier drugsgelden worden witgewassen, staat als een paal boven water. Van Trikt kan beter voor wat betreft zaken als narcostaat , witwaspraktijken en het plegen van oneigenlijke transacties, zijn grote mond dichthouden. Van Trikt dient te weten dat het Meldpunt Oneigenlijke Transacties, MOT, jaren achtereen doelbewust oneigenlijke geldstromen niet aan het Openbaar Ministerie heeft gemeld waardoor de vervolging geen stappen kon ondernemen tegen lieden die crimineel geld via bepaalde financiële instellingen konden verplaatsen. De redeneringen van de onlangs benoemde governor hebben veel van het gezegde: ‘Houdt de dief, roept de dief’. Van Trikt dient te beamen dat Suriname behoorlijk in de verdachtenbank vertoeft door de vele drugszendingen richting voornamelijk Europa en de vele zichtbare witwasinstituten die in de afgelopen decennia hier uit de grond zijn gestampt en door het gedoogbeleid van verschillende opeenvolgende regeringen zeer goed gedijen en zich ook nog kunnen voordoen als bonafide entiteiten.