April 28, 2019


RVB ZOVEELSTE PLUKMAATREGEL


April 28, 2019

De wederinvoering van de rij- en voertuigenbelasting heeft tot nog toe voor de regering Bouterse niet het gewenste resultaat opgeleverd, althans als we het hebben over de beoogde  verdiensten. Veel bezitters van een rij- en of voertuig, wachten rustig af op een uitspraak die de kantonrechter in hoger beroep zal doen.  Hoe je het ook draait of keert, de rij- en voertuigenbelasting is de zoveelste plukmaatregel van het volk door een regering die kampt met ernstige liquide problemen.  Dat de rij- en voertuigenbelasting totaal ongepast is, komt omdat de bezitter van een rij- en of voertuig al voldoende wordt belast via de zogeheten government take die reeds bij het aantreden van de regering Bouterse I in augustus 2010 werd verhoogd om ook het doorvoeren van FISO II te kunnen bekostigen. Dat de government take uit fossiele brandstoffen al lang niet meer voldoende is om de steeds toenemende overheidsuitgaven te dekken, blijkt wel uit de extra fiscale maatregelen die de overheid de afgelopen jaren op de bevolking heeft losgelaten. Men was van plan ook nog een belasting op de toegevoegde waarde, btw, er doorheen te drukken, maar was bang voor sociale erupties en heeft deze nieuwe belastingmaatregel aangehouden tot na de verkiezingen, mocht de NDP de regeermacht behouden. Dus de kiesgerechtigde Surinamer mag de borst nu reeds nat beginnen te maken, want de btw komt er als extra plukmaatregel aan als de NDP de verkiezingen in mei 2020 wederom wint. Op elk product dat gekocht zal worden in de winkel of elders, komt er een additionele heffing en dat betekent gewoon nog meer betalen en verder verarmen als er geen mogelijkheden komen tot het plegen van inflatoire correcties op het salaris.  Maar zover zijn we nog niet. In de tussentijd worden we verder geplaagd met enorme verhogingen bij het maken van een e-ID kaart, het verkrijgen van een nieuw paspoort en straks bij het behalen en of vernieuwen van een rijbewijs. Deze laatste verhoging zou per 1 mei ingaan, maar is inmiddels aangehouden. Ook voor deze belangrijke zaken wenst men ons af te persen. Niemand moet Keerpunt komen uitleggen dat zaken ineens honderden procenten duurder zijn geworden en dus de consument daarvoor moet  ‘bloeden’.  Het zijn  gewoon extra fiscale heffingen die in het geniep worden toegepast en uiteindelijk in de pot van Hoefdraad terechtkomen.  De kiezer heeft in mei volgend jaar de kans om het plukken te bestendigen en armer te worden of falikant af te rekenen met deze genieperige en vaak ook nog openlijke vormen van uitbuiting.