ADHIN OP USD250.000 SNOEPREIS NAAR GHANA

De vicepresident van de republiek Suriname, Ashwin Adhin is afgelopen vrijdag vertrokken met een hele delegatie naar Ghana. Dit ter gelegenheid van de 20ste jubileumviering van koning Otumhue Osei Tutu II. Adhin en delegatie zullen van 19 april tot en met 23 april 2019 in Ghana zijn en hij heeft daarvoor een bedrag van USD250.517, – aangevraagd voor reisdeviezen bij de Centrale Bank van Suriname. Dit bedrag is het equivalent van SRD 1.883.887,84 ( EENMILJOEN ACHTHONDERD DRIEENTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERD ZEVENENTACHTIG 84/100) en zal dienen om de kosten van de totale delegatie te dekken. Keerpunt vindt het schandalig, dat er zo een enorm bedrag wordt vrijgemaakt voor een snoepreis, die naar onze mening van generlei toegevoegde waarde is voor ons land. Welk voordeel haalt Suriname uit de aanwezigheid van Adhin bij de viering van het jubileum van de koning van Ghana? De regering heeft hiervoor wel geld om een hele delegatie weg te sturen en wel voor een bedrag van USD250.517, – terwijl vele gezinnen moeten zien te overleven met voedselpakketten? Waarom kan de regering niet inzien, dat dit beleid zwaar verkwistend is? Er wordt steeds geld verspild aan zoveel onnodige show projecten en dienstreizen. Als we geen geld hebben en continue leningen plegen om onze economie draaiende te houden, dan waarom doet deze regering nog steeds dit soort onnodige uitgaven? Helaas weet Keerpunt als geen ander, dat dit de werkwijze is van de regering Bouterse. Vanaf 2015 heeft zij met allerlei leningen/kredieten onze economie op een kunstmatige manier in stand weten te houden.

More
articles