18 MILJOEN USD GEBOST IN DEEL SOMMELSDIJCKKREEK?

Er worden momenteel werkzaamheden verricht in de Sommelsdijckkreek. Hiervoor is er een bedrag USD 18.089.916,67 ten behoeve van het Nationale Uitvoeringsbedrijf uitgetrokken. Deze lening heeft een grace-periode van drie jaar. De verfraaiing geschiedt aan de kant van de kreek die loopt langs de Palmentuin. De andere zijde van de kreek nabij de sluis, grenzend aan Royal Torarica, ligt er zwaar verwaarloosd bij en de andere zijde in de richting van de Nederlandse ambassade verkeert in een dusdanig slechte staat, waarbij het wegdek van de Roseveltkade al jaren verzakkingen vertoont. Dus wie kan Keerpunt nuwijs maken, dat er maar aan een kant van de Sommelsdijckkreek een dringende aanpak nodig was, en aan de andere zijden blijft de situatie onaangetast? Is dit weer het zoveelste verkwistende show project van de regering? Vervolgens vraagt Keerpunt zich af, of deze werkzaamheden wel prioriteit genieten? Hoe geniet het gebied rondom de Palmentuin prioriteit boven zaken zoals onze gezondheidszorg, die steeds verder verslechtert? Kon dit geld niet beter besteed worden aan onze ziekenhuizen? Maar we zijn al zo bekend met deze werkwijze van de regering Bouterse, want sinds 2015 daarentegen probeert zij met allerlei leningen/kredieten onze economie op een kunstmatige manier overeind te houden. Er zijn in de afgelopen 6 jaar wel zoveel verschillende leningen afgesloten door de regering Bouterse,  maar tot nu toe is er geen transparantie gedemonstreerd, waar het geld daadwerkelijk aan wordt besteed. De regering Bouterse I en II hebben nu meer dan 100 leningen afgesloten bij verschillende instanties. Zodra er een foto van de minister op Financiën, Gillmore Hoefdraad wordt gepubliceerd, heeft hij een of ander lening afgesloten. Hij staat dan breed grijnzend op de foto, alsof hij ons de zoveelste grote dienst heeft bewezen. Al deze leningen zijn absoluut geen prestatie meneer Hoefdraad, ze zijn niets anders dan een financiële wurging! Onlangs is Hoefdraad weer een lening aangegaan met de Islamic Development Bank (IsDB) ten behoeve van het energieproject Expansion of Power Generation, Transmission and Distribution Systems Project Suriname. Er is een bedrag van US-dollar 41.3 miljoen afgesproken en zal besteed worden voor de energievoorziening in Suriname. Keerpunt is zeer geïnteresseerd naar dit project en zou willen weten in welk gebied het geld voor de energievoorziening wordt besteed. Of zal iemand weer een Nyan maken in dit project? US-dollar 41.3 miljoen is geen klein bedrag en kan voor heel veel vooruitgang zorgen voor de energievoorziening in het binnenland. De vraag is of het daadwerkelijk zal worden gebruikt voor dit project. Hopelijk houdt de IsDB toezicht over de uitgaves, zoals dat al eerder is gebeurd bij het project van het Academisch Medisch Centrum (AMC). De IsDB heeft vorig jaar tijdig ontdekt, dat er een vies spelletje gespeeld werd bij het project van het AMC. Het eerste ontwerp voor het AMC werd goedgekeurd door de IsDB. Hoefdraad had toen gezegd, dat er nooit melding is gemaakt van veranderingen in het oorspronkelijke ontwerp, maar de directeur van het AZP vertelde dat het nieuwe concept wel was bekendgemaakt in 2015. De IsDB liet naar aanleiding van deze gebeurtenissen weten, dat zij niet door ging met de financiering van het AMC. De bank gaf aan, dat zij op basis van het eerste concept een afspraak had. De eerste afspraak was om voor 70 miljoen US-dollar een ziekenhuis van 8 verdiepingen met alle belangrijke functies, te bouwen. Vervolgens wilde men het verhaal aan de samenleving verkopen, dat het tweede concept al was goedgekeurd in 2015 op basis van 4 verdiepingen in plaats van 8 voor hetzelfde bedrag van 70 miljoen US-dollar. Dit was naar onze mening niets anders dan grootschalige oplichting cq. Schurkenstreek. Deze paarse regering probeerde met hetzelfde geld een ziekenhuis van slechts 4 verdiepingen te bouwen en met veel minder functies. Na nyan b’o meki wreed! Het is daarom meer dan duidelijk, dat de IsDB zeker niet met zich zal laten sollen.

More
articles