April 6, 2019


Vrijspraak geëist tegen Naarendorp en Hardjoprajitno


April 6, 2019

Officier van justitie Astrid Niamat, heeft vrijspraak geëist tegen de verdachten Harvey Naarendorp en John Hardjoprajitno. Beiden staan terecht in het 8 December-strafproces. De openbare aanklager is van mening dat er niet voldoende bewijs is tegen de verdachten en dat ze op grond daarvan vrijgesproken moeten worden van alle rechtsvervolgingen. Hugo Essed, ad-vocaat van de nabestaanden, is van me-ning dat het Openbare Ministerie (OM) meer had kunnen doen om aan te tonen als de verdachten schuldig zijn bevonden of niet. Volgens hem kan de conclusie ge-trokken worden dat het OM niet valide is, omdat het onvoldoende gebruik heeft gemaakt van getuigen binnen dit proces. Hoewel Essed het niet eens is met het OM en zich niet kan terugvinden in de eis voor vrijspraak, is hij wel van mening dat de burger dit moet aanvaarden. De advocaat geeft aan dat er ook geen harde feiten naar voren zijn gebracht waaruit geconcludeerd kan worden dat de verdachten onschuldig zijn. Essed geeft aan dat de officier een andere aanpak heeft gehanteerd dan de auditeur-militair bij de Krijgsraad. ‘’Dit is een van de redenen waarom ik zeg dat je aan de hand van zo een smal dossier niet tot zo een zware conclusie kan komen”, aldus de advocaat. De vervolgzitting is op 23 april. Ten tijde van de executies in Fort Zeelandia, was Naaren-dorp minister van Buitenlandse Zaken. Hardjoprajitno, me-de-couppleger in 1980, was minister van Defensie. De po-litieke status die zij destijds hadden, hield beiden buiten het bereik van de Krijgsraad. Zij zijn aangemerkt als verdachten en moeten vanwege hun toenmalige functie, zich voor de strafrechter verantwoorden. De zaken van de overige verdachten in het 8 Decemberstraf-proces zijn behandeld door de Krijgsraad. Medio dit jaar wordt er uitspraak verwacht.