April 6, 2019


(foto: Johan de Randamie)

GEWELDDADIGE AANPAK


April 6, 2019

Dit keer is geen wenkbrauw van een leerling met een scheermes afgeschoren, maar werd een leerling door een leerkracht over het schoolerf gesleept. Het onderwijsveld staat de afgelopen periode bol van de stakingen en vechtpartijen. Hoewel vaker de nadruk wordt gelegd op studenten die leraren te lijf gaan, valt niet te ontkennen dat ook leerkrachten over de schreef gaan. Kinderen moeten respect hebben voor ouderen, maar ouderen moeten ook respectvol omgaan met de jeugd. Op een filmpje dat op sociale media circuleert, is een leerling te zien die op het schoolerf ligt en die door een leerkracht over het schoolerf wordt gesleept, een heel eind bij de klas vandaan. Het incident vond plaats op een lbo-school te Brokopondo. De leerling die in het filmpje te zien is, zit op een dependance (twee klassen) van een mulo die op hetzelfde erf gevestigd is. Zij wilde haar nichtje, dat op het lbo zit, te lijf gaan met een stoel. De leerkracht zette de leerlinge uit de klas, maar zij kwam de klas weer in en wilde alsnog haar nichtje te lijf gaan. De leerkracht zette haar toen weer buiten, waarna hij zijn boekje ver te buiten ging door haar over het erf te slepen. Het gebeurt vaker dat leerkrachten of schooldirecteuren handelingen plegen die niet door de beugel kunnen. Het schaadt de school en het imago van ons onderwijs. Wanneer iemand aangesteld wordt als schooldirecteur of leerkracht, wordt er gekeken of de persoon in kwestie beschikt over de nodige diploma’s. Maar iemand kan over de juiste diploma’s beschikken, maar dat wil nog niet zeggen dat de persoon bekwaam genoeg is om een bepaalde functie te vervullen. Niet elke onderwijzer slaagt erin om de pedagogische kennis die hij meegekregen heeft op de opleiding, in de praktijk te brengen. In dit geval beschikt de leerkracht in kwestie over een Amto-diploma; hij is dus niet pedagogisch geschoold, maar volgens berichten in de media, roepen andere leerkrachten vaker zijn hulp in wanneer ze problemen hebben met leerlingen. Minister Ferrier zei afgelopen donderdag in het parlement dat ze van plan is de leerkracht te ontslaan. Dat de leerkracht verkeerd heeft gehandeld, is duidelijk, maar de bewuste leerlinge was wel van plan haar nichtje met een stoel te lijf te gaan en kwam – nadat de leerkracht haar de klas had uitgezet, de klas wederom binnen en probeerde haar nichtje alsnog te lijf te gaan. Abop-parlementariër Edward Belfort, zei dat als de leerkracht ontslagen wordt, geen enkele leerkracht nog tussen vechtende leerlingen komt. En daar zit een kern van waarheid in. De actie van de leerkracht vraagt om een passende maatregel, maar alvorens tot ontslag over te gaan, zou de minister toch eerst alle betrokken partijen moeten horen: de leerling die bijna met een stoel geslagen werd, haar mede-leerlingen, de andere leerkrachten, de directeur. Ferrier zei dat het meisje dat door de leerkracht over het erf gesleept werd, fysiek en geestelijk beschadigd is. Hoe zit het met het meisje dat door deze leerlinge belaagd werd met een stoel? Daar repte zij in het parlement met geen woord over.