April 6, 2019


WAARSCHUWING


April 6, 2019

Op weg naar de verkiezingen op 25 mei 2020, lijkt het gepast u als lezer en volk te moeten waarschuwen voor de grote misleidingen die op u zullen afkomen. Omdat er geen sprake is van normen en waarden bij de paarse club, hebben ze het daar weer klaargespeeld en hebben een persoonlijke brief, bestemd voor een bepaalde persoon, laten voorlezen door twee nietsvermoedende DR-leden van die club, die op de koop toe het schrijven hebben verdraaid of men heeft deze leden de brief verdraaid aangeboden. Vreemd is deze handeling niet voor grote delen van de bevolking, die weten met wie zij te doen hebben. (tijger leugenaars). De schande voor de club kwam direct een dag na de ‘grote’ vergadering, toen door de granman van de inheemsen werd medegedeeld dat het niet de inhoud was van zijn originele brief en dat hij ook niet gezegd zou hebben dat andere politieke partijen niet welkom zijn. Zie hier weer de werking van de tijger leugenmachine. Ook werd er door de uit de dood verrezen president van Nickerie een onthulling gedaan, die niet met een korreltje zout genomen moet worden. Ten aanzien hiervan is er zelfs iemand geweest die zei dat kinderen en gekken meestal de waarheid spreken. Er van uitgaande dat deze ‘president’ van Nickerie tot een van deze twee groepen behoort, dan kan ik u meegeven dat het verhaal over een eenpartijstelsel geen grap is. De heren zullen er alles aan doen om aan de macht te blijven. U kunt zich waarschijnlijk nog herinneren dat anderhalf tot twee jaar geleden, er een delegatie onder leiding van Brammetje vertrok naar China, teneinde de nodige instructies en scholing te ontvangen met betrekking tot de invoer van een stelsel zoals men dat kent in dat communistisch land. Voor ons zal dit niets anders betekenen, dan: weg met de democratie. Alweer een aanwijzing dat indien we niet oppassen, we jammer genoeg het pad van Venezuela zullen opgaan. Een andere waarschuwing is dat van die wet die laatst werd aangenomen door de coalitie in De Nationale Assemblee, DNA, zonder de twee derde meerderheid die daarvoor nodig was. Zelfs die meneer met die korte lont, kon het zich niet voorstellen dat die pseudo-paarse juristen in DNA dit niet hebben kunnen voorkomen. Maar ja, dit soort fratsen haal je uit wanneer er sprake is van machtsdronkenheid. Men wil aan de macht blijven, koste wat het kost, teneinde zich verder te verrijken en u en ik verder te laten verpauperen. Het is belangrijk erbij stil te blijven staan en goed te volgen op welke ondemocratische manier paars bezig is het volk te misleiden en om de tuin te leiden. Het is zeker niet te veel u als volk erop te blijven attenderen, dat wij niet moeten toestaan dat ons hetzelfde overkomt als Venezuela. God behoede ons voor deze ellende. Laat u niet blind maken met nietszeggende verhaaltjes en leugens. Er waren twee tigri’s, waarvan één dood is en de andere ontwaakt uit zijn slaap en op de koop toe heel erg boos is. Als volk slaapt u niet, dus moet u als een makka klaar staan om die boze tigri te verslinden. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, mind you. Kort Geding.