March 31, 2019


DUBBELE NATIONALITEIT


March 31, 2019

Onlangs is het onderwerp dubbele nationaliteit weer ter sprake gekomen. Dit gebeurde tijdens de verkiezingen van de Surinaamse Orde van Advocaten, SOvA. Samantha Gadjraj zou een Nederlandse nationaliteit hebben en zou conform het regelement van de organisatie, niet mogen meedingen voor het dekenschap. Volgens Gadraj bezit zij de Surinaamse nationaliteit. Een groot aantal leden van de SovA bezit de Nederlandse nationaliteit. In Suriname wordt er al jaar en dag gesproken over het hebben van een dubbele nationaliteit. Vooral in de sportwereld is dit gewild. Wat de advocaten betreft, kan het toch niet zo zijn dat er geen limiet wordt gesteld aan het aantal advocaten met een buitenlandse nationaliteit die hun beroep in ons land mogen uitoefenen. Het is alom bekend dat ons land geen tekort heeft aan advocaten, integendeel. De regering en het parlement zouden juist een limiet moeten instellen of zelfs verbieden dat buitenlandse advocaten hier komen werken. Hierdoor garandeert de overheid dat er geen overschot aan advocaten ontstaat en beschermt ze ook haar eigen mensen. Het zou geen probleem moeten zijn om de Nederlandse nationaliteit op te geven en te opteren voor de Surinaamse. Het kan toch niet zo zijn dat men de Nederlandse nationaliteit niet op wil geven zodat erin geval van nood gebruik van gemaakt kan worden. Niet helemaal duidelijk is als Gadjraj over een dubbele nationaliteit beschikt. Op een online nieuws site is een foto van haar paspoort gerplaatst en dat was een Nederlands paspoort. Is het een vervalsing? Of heeft zij inderdaad een dubbele nationaliteit? De nieuwe deken heeft zich tot nog toe in stilzwijgen gehuld over deze kwestie.