Bankiers content met benoeming Vijay Kirpalani

De Surinaamse bankinstellingen hebben zich gisteren tijdens een overleg met president Desiré Bouterse, financiënminister Gillmore Hoefdraad en Robert-Gray van Trikt, governor van de Centrale Bank van Suriname, content getoond met de benoeming van Vijay Kirpalani als nieuwe president-commissaris van de Centrale Bank van Suriname, CBvS.

De president wees tijdens de ontmoeting erop, dat de benoeming van de nieuwe governor, Robert-Gray van Trikt, een niet-politieke is, hetgeen ook het geval was bij de vorige governor. Tijdens de vergadering is Vijay Kirpalani als nieuwe president-commissaris voorgesteld aan de bankdirecties. Ook deze benoeming wordt door de regering gezien als een niet-politieke, maar een technische. Kirpalani heeft een zeer ruime ervaring. Hij is tien jaar commissaris geweest onder governor André Telting. Door de president werd de voorgestelde nieuwe president-commissaris als zeer kundig aangemerkt, namelijk als een man die zijn sporen ook verdiend heeft in de zakenwereld en daarnaast beschikt over wijdverspreide nationale en internationale netwerken.

In zijn inleiding benadrukte het staatshoofd hoe belangrijk de financiële sector is voor de ontwikkeling van de economie en het samen optrekken om de toekomst van ons land veilig te stellen.

De banken gaven aan erg tevreden te zijn met de meeting. Ze hebben hun volste vertrouwen in de nieuwe leiding van de Centrale Bank uitgesproken. De bankiers waren ook bijzonder verheugd met Kirpalani als nieuwe president-commissaris. Zij stelden dat de heer Kirpalani de reputatie heeft kundig te zijn en in staat is om evenwicht te brengen tussen partijen. Ook zijn ze verheugd om over de thematische issues weer adequaat te kunnen communiceren met de Bank en de regering. Er is in de laatste 48uur continu onderling overleg gevoerd, ook met de minister van Financiën en de CBvS.

De banken kunnen zich ook volledig terugvinden in de strategische thema’s die het ministerie en CBvS hebben gedefinieerd. De regering betreurt dat een eerder bericht is uitgekomen. Volgens afspraak zou de regering eerst afstemmen met de heer Kirpalani indien hij akkoord ging met de benoeming en het persbericht hieromtrent zou ook eerst worden voorgelegd aan de bankiers zodat die de geest van de meeting kon weergeven. Inmiddels heeft deze afstemming plaatsgevonden en wordt het persbericht meer dan warm gedragen door alle vertegenwoordigingen.

More
articles