Regering niet voorbereid op vluchtelingenstroom

In Venezuela heerst al jaren een economische crisis. De zelfverklaarde president en oppositieleider, Juan Guaidó, heeft het buitenland om hulpgoederen gevraagd, maar president Nicolás Maduro, heeft de grensweg geblokkeerd. Veel Venezolanen hebben hun toevlucht gezocht in de omringende landen. Eind november 2018, was het aantal gevluchte Venezolanen gestegen tot boven 3 miljoen. Naar verwachting zullen er ook Venezolanen naar ons land komen vanwege de diplomatieke banden die Suriname met Venezuela onderhoudt.
‘’De regering is niet voorbereid op een mogelijke vluchtelingenstroom vanuit Venezuela’’, zegt Angelic Alihusain- del Castilho, DA’91 –voorzitter en oud-diplomaat, vandaag in gesprek met De West. Volgens Del Castilho ontkent de regering nog steeds de situatie in Venezuela, waardoor Suriname niet in staat zal zijn de vluchtelingen op te vangen als de situatie escaleert.
Sinds de crisis in Venezuela hebben verschillende landen in de regio, met name de Lima-groep en de meerderheid van de Organisatie van Amerikaans Staten (OAS), op verschillende manieren aangedrongen op een oplossing voor de crisis. Suriname behoorde tot een van de landen die zich hiervan distantieerde en volhield dat er een overtrokken beeld van de situatie in Venezuela geschetst werd.
“Voor het opvangen van vluchtelingen moet een bepaalde structuur worden opgezet. Suriname ondersteunt Maduro nog steeds en geeft daarmee aan dat ons land ontkent wat er gebeurt. Er is dan geen reden om mogelijkheden te creëren en een structuur op te zetten”, legt Del Castilho uit. Deze houding zal volgens haar ervoor zorgen dat wanneer Suriname geconfronteerd zal worden met de vluchtelingen, niet in staat zal zijn voor opvang te zorgen. Dit zal leiden tot een grote groep illegalen in ons land, wat weer effect zal hebben op de veiligheid, gezondheidszorg en de economie van Suriname. De Venezolanen hebben zelf de stap gezet naar bevrijding en een terugkeer naar de democratie. Heel veel landen hebben intussen de zelfverklaarde president en oppositieleider, Juan Guaidó, erkend als president. Maduro’s weigering van buitenlandse humanitaire hulp, bevestigt volgens Del Castilho dat hij alleen het eigen belang voor ogen heeft en daarvoor desnoods mensenlevens wil opofferen. “Het is heel triest dat Suriname als democratisch land dat eigenlijk invulling zou moeten geven aan mensenrechten, nog steeds achter Maduro staat”, aldus Del Castilho.

-door Priscilla Kia-

More
articles