February 11, 2019


Positie minderjarigen bij vertrek buitenland


February 11, 2019

Op sociale media is er commotie ontstaan nadat S.C. haar beide dochters Dakota Gomperts (7) en Kaylee van Leeuwaarde (13) zonder medeweten van de vaders Steve Gomperts en Mickey van Leeuwaarde naar Nederland heeft gebracht. Gomperts heeft op sociale media zijn misnoegen hierover geuit, nadat hij onverwachts een WhatsApp bericht van S.C. kreeg dat zijn kind veilig in Nederland is aangekomen. Advocaat Irene Lalji, zegt dat het van de situatie afhangt. Zij geeft aan dat er verschillende soorten relaties zijn waaruit kinderen geboren worden en dat de wet de kinderen een bepaalde status geeft. Over het geval van de twee meisjes kan de raadsvrouw geen oordeel vellen, omdat zij niet weet hoe de zaak precies in elkaar zit. Lalji geeft een algemeen beeld over hoe het in de wet is geregeld. Zij somt de verschillende situaties op: – Partners die gehuwd zijn en een kind krijgen (wettig) – Ongehuwde moeder die een kind krijgt (natuurlijk kind) – Ongehuwde moeder die een kind krijgt dat wordt erkend (natuurlijk erkend kind) – Ongehuwde moeder die een kind krijgt en daarna met de erkenner trouwt (gewettigd kind) – Geadopteerde kinderen binnen een huwelijk. Deze zijn gelijk aan wettige en gewettigde kinderen. Lalji legt uit dat afhankelijk van een van de bovengenoemde situaties, er in de wet staat opgenomen wat de procedures zijn om met een minderjarig kind te vertrekken. Wettige en gewettigde kinderen zijn gelijk aan elkaar. Zij haalt aan dat volgens het Burgerlijk Wetboek (BW) de ouderlijke macht bij de vader ligt. In sommige gevallen maakt de kantonrechter wel gebruik van bepalingen van het nieuwe BW, dat nog een in concept is. Kinderen geboren uit het huwelijk vallen onder de ouderlijke macht. Lalji geeft aan dat indien een van de ouders besluit om het kind zonder medeweten of toestemming van de andere ouder het land uit te brengen, dat de ouder erop kan staan dat hij of zij het kind terug wil. Bij een echtscheiding werkt het anders. Bij een echtscheiding ligt de ouderlijke macht nog steeds bij beide ouders en de ouder die het echtscheidingsverzoek heeft gedaan (de eisende partij), kan een voorlopige voorziening vragen om hangende het echtscheidingsproces, het minderjarig kind toe te wijzen aan de eisende partij alsook de verzorging van het kind. Indien de rechter het verzoek inwilligt, komt er een beschikking. “Hiermee doorbreek je de regel van de ouderlijke macht”, zegt Lalji. Bij een ongehuwde moeder heeft alleen de moeder volgens de wet gezagsvoorzieningen op het minderjarige kind. De biologische vader heeft op grond van de wet wel rechten, maar omdat hij bij wet niet bekend is (erkenner), kan de moeder in alles zelf beslissen. “Het gaat om een natuurlijk kind”, aldus de raadsvrouw. Zij geeft aan dat een vader die zijn kind wel erkend heeft, maar niet gehuwd is met de moeder, op basis van het omgangsrecht wel rechten heeft. “De erkenning schept familierechtelijke banden”, zegt Lalji. Zij benadrukt dat het niet vanzelfsprekend is dat de erkenner gezagsvoorzieningen krijgt. Indien hij dat wil, zou hij volgens haar daartoe een verzoek moeten doen bij de rechter. Indien de moeder dan met het kind vertrekt, zou de vader in dit geval ook niets kunnen doen, als hij geen gezagsvoorzieningen heeft. De erkenner zou in dit geval het verzoek tot voogdijvoorziening moeten doen. De raadsvrouw houdt zich ook bezig met echtscheidingen, waaronder nevenvoorziening, toeziende voogd etc. en het maken van toestemmingsbrieven voor vertrek naar het buitenland. Zij geeft aan dat ouders heel veel kunnen regelen voor hun minderjarige kinderen. Zij denkt in dit kader aan het overlijden van beide ouders. Lalji geeft aan dat ook in een testament ouders kunnen vastleggen wie zij met de voogdij van hun kinderen belasten indien er wat met hen gebeurt. Volgens haar weten veel mensen dit niet. Dit komt volgens haar door gebrekkige voorlichting. Ontvoering Lalji geeft aan dat indien een biologische vader bij een natuurlijk kind of natuurlijk erkend kind, het kind toch besluit mee te nemen, dat de vader bezig is met een strafbaar feit, namelijk ontvoering. Zij benadrukt dat erkenning bij een natuurlijk erkend kind, niet automatisch wil zeggen dat de vader gezagsvoorzieningen heeft. Controle op luchthaven De redactie heeft meerdere malen geprobeerd contact op te nemen met het Johan Adolf Pengel luchthaven om na te gaan als er controle wordt uitgevoerd bij reizen van minderjarigen. Naar de redactie verneemt, wordt er niet zozeer hierop gelet. Lalji geeft aan dat indien dit het geval is, Suri-name ver achterloopt. Zij zegt dat landen als Guyana en Trinidad ons voor zijn en een strenge controle naleven. Ook op Schiphol wordt er volgens haar streng hierop gelet. Volgens Lalji moet erop alle grensposten controle worden gevoerd.