February 9, 2019


Transparantie en prioriteit


February 9, 2019

Het RCR Zorghotel is vorige week vrijdag op de veiling gekocht door het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, in opdracht van de regering. Het zorghotel zal in eerste instantie functioneren als dependance van het AZP dat ruimtegebrek heeft vanwege de renovatie van zijn eigen beddenhuis. Het valt op voorhand niet te zeggen welke prioriteiten deze regering stelt. Plotseling koopt zij dit hotel voor SRD 50 miljoen, omgerekend euro 6 miljoen. De overheid heeft speciaal voor het renoveren van het AZP geld geleend. Nu blijkt dit ziekenhuis in staat te zijn in opdracht van de regering het zorghotel te kopen. We tasten in het duister over de herkomst van dit geld, aangezien de regering steeds zegt dat er geen geld is. Veel bedrijven wachten al maanden, zoniet jaren op gelden die zij nog tegoed hebben van de overheid. Maar nu is er plotseling geld om een hotel te kopen. Kon AZP dan niet met dit geld gerenoveerd worden? Vanwaar komt dat geld en hoe zal het terugverdiend worden? Daarover moet de regering nog verantwoording afleggen. Nu moet de regering wel openheid van zaken geven, want velen zijn verbaasd over deze onverwachte koop. Er kon zoveel gedaan worden met het geld. De gezondheidszorg heeft weinig middelen om te functioneren en de basiszorg laat te wensen over. Met dit geld kon er gewerkt worden aan het structureren en organiseren van de zorg. Deze structurering is inmiddels al sinds vorig jaar aangekondigd. Echter zonder resultaat. Als we nagaan hoe de basiszorg achteruit is gegaan over de afgelopen jaren en dat mensen die zorg behoeven, bijna alle medicijnen zelf moeten bekostigen en vaak ook nog sommige medicijnen niet kunnen vinden, omdat die schaars zijn, had de overheid beter kunnen investeren in deze groep. De regering kon een deel van dat geld ook besteden aan de Medische Zending voor het verbeteren van de gezondheidszorg in het binnenland. Maar nee, de regering heeft andere prioriteiten. Wat die zijn, is elke keer weer een verrassing.