February 9, 2019


De geschiedenis herhaalt zich


February 9, 2019

Het lijkt erop alsof president Bouterse een soortgelijk scenario hanteert als oud-president Jules Wijdensbosch in de jaren ’90. Die had na zijn aantreden in 1996, ondanks felle protesten van diverse politieke partijen, Henk Goedschalk benoemd tot regeringscommissaris van de Centrale Bank. André Telting, toen governor van de moederbank, was het ook niet eens met deze benoeming en trad af als bankpresident. Goedschalk werd toen governor. Hetzelfde lijkt nu te gebeuren. De regering heeft Sigmund Proeve en Robert van Trikt, toegevoegd aan de Raad van Commissarissen van de moederbank. De situatie is te vergelijken met ’96,  toen Telting weigerde mee te werken om het land verder de afgrond in te duwen. De president gebruikt tactieken uit het verleden, maar vergeet dat wij niet meer in de jaren ’90 leven. De tijden zijn veranderd. Dankzij het internet is er 24 uur per dag nieuws. Ook zijn er meer organisaties in ons land die alert zijn. Binnen- en buitenlandse media volgen met argusogen wat er in ons land gebeurt in aanloop naar de verkiezingen. Suriname is een democratisch land. Het volk zal dan ook niet toestaan dat er gesold wordt met zijn toekomst. Daarom is het ook niet mogelijk om de huidige governor van de Centrale Bank zomaar te vervangen. De VSB en de VES hebben zich hierover al uitgesproken. Zij benadrukken het belang van een onafhankelijke monetair autoriteit en het effect dat de vervanging van Gersie met zich mee kan brengen.