February 4, 2019


Weg Baling Soela naar Afobaka onbegaanbaar


February 4, 2019

De weg die vanuit het dorp Balingsoela naar de Afobakaweg loopt, is onbegaanbaar geworden. De weg heeft een lengte van 4 km, de mensen zijn geïsoleerd en vanwege de staat van de weg, doen de schoolbussen heel erg lang over de weg. De districtsleiding is hiervan op de hoogte gesteld, echter zonder succes. Deze informatie komt van een bezorgde bewoner van het district Brokopondo. In De Nationale Assemblee had een assembleelid uit Brokopondo destijds dit probleem al aangekaart, maar een oplossing bleef uit. De voormalige districtscommissaris (dc) van Brokopondo, Kenya Pansa, deed destijds wanneer zo een situatie zich voordeed, een beroep op Grassalco om de gaten in de weg te dichten. Ook de gekozen regionale organen hebben in verband met deze kwestie tevergeefs aan de bel getrokken bij de huidige dc. De 10 km weg lange weg vanuit de Afobakaweg die leidt naar het dorp Asigron- Victoria, de rondweg Victoria naar de dorpen Drepada, aanmeersteiger van Boslantie en Tapoeripakreek, verkeren ook in een zeer slechte staat. De Posoesoelaweg langs de rivier vanuit Brokopondo Centrum naar Baling Soela, is onbegaanbaar en overwoekerd door onkruid. Volgens de bewoners worden deze wegen pas onderhouden wanneer hoogwaardigheidsbekleders de dorpen bezoeken. Sommige wegen die naar bepaalde dorpen leiden waar medewerkers van Rosebel Goldmines wonen, worden wel onderhouden, omdat het bedrijf de medewerkers ophaalt. Met kunst- en vliegwerk slaagde dc Kenya Pansa erin om de werkzaamheden in het district uitvoeren. Al deze zaken met betrekking tot de infrastructuur van Brokopondo, had Yvonne Maabo volgens de bewoners reeds kenbaar gemaakt in het hoogste college, maar meer dan dat kan zij niet doen. Het ressortraadslid van het district Brokopondo, is deze situatie ook beu. -door Kimberley Fräser-