February 4, 2019


VOLKSGEZONDHEID FAALT OPNIEUW


February 4, 2019

Suriname heeft al weken te maken met een uitbraak van het H1N1-griepvirus en al die tijd is men vanwege het ministerie van Volksgezondheid, niet in staat en op tijd geweest alarm te slaan en de gemeenschap mee te delen dat we thans en wel in hoge mate, te maken hebben met het zogeheten H1N1-virus ook wel varkensgriep, Mexicaanse griep of Influenza A, genoemd. Het gaat ons verstand te boven dat de overheid met de tot haar beschikking zijnde gezondheidsdiensten, niet op tijd heeft kunnen ontdekken dat we met een dergelijk virus te maken hebben en dat de poliklinieken drukker bezocht werden en worden door mensen die vrijwel dezelfde ziekteverschijnselen vertoonden en nog vertonen. Een huisarts die zeer oplettend te werk gaat en zich in het ziektebeeld heeft verdiept, sloeg alarm en deelde haar bevindingen op sociale media. Toen pas is men vanwege de overheid wakker geschud en heeft men uiteindelijk en al schoorvoetend, toegegeven dat de diagnose van de voormelde huisarts correct is. Ook destijds bij de uitbraak van zika, was men bij de overheid niet snel genoeg om de bevolking te waarschuwen tegen deze ziekte die wordt overgebracht door dezelfde muskiet die dengue en chikungunya veroorzaakt. Dagen nadat bekend werd dat er sprake is van varkensgriep en veel mensen inmiddels het slachtoffer zijn geworden, komt uiteindelijk een minister toegeven dat het daadwerkelijk om het H1N1-griepvirus gaat, maar dat de zaak onder controle is. Wel zijn er al 5 mensen aan deze vorm van griep bezweken. Wanneer we op de beweringen van bewindslieden in dit land afgaan, komt het maar al te vaak voor dat vanwege politieke overwegingen, de problemen anders worden verpakt en gepresenteerd dan ze in werkelijkheid zijn en dat er veelal sprake is van regelrechte misleiding. Minister Elias van Volksgezondheid mag zich gerust gaan afvragen, wat er allemaal gebeurt binnen de zorg en hoe het komt dat er zulke blunders worden gemaakt. Misschien moet hij een grondig onderzoek gaan instellen van wat er allemaal niet klopt, bijvoorbeeld bij het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, want dit overheidsinstituut zou toch tijdig op de hoogte moeten zijn van een uitbraak van H1N1? Eigenlijk moeten we ons helemaal geen illusies meer maken, gezien de vele negatieve berichten die wij in de afgelopen jaren op het vlak van de zorg hebben moeten vernemen. Het wordt naar onze mening met de dag erger in dit land als het om de gezondheidszorg gaat. Laten we daarom allemaal hopen dat deze griepgolf H1N1, niet veel meer slachtoffers maakt.