February 4, 2019


Gezonde leefstijl vermindert risico op kanker


February 4, 2019

Ongeveer een derde van de gevallen van kanker kan worden voorkomen door gedrags- en voedingsrisico’s te verminderen. Stichting Lobi Health Center wil de gemeenschap ervan bewust maken dat een gezonde leefstijl het risico op kanker en dus op onnodig lijden, vermindert. In verband met 4 februari, Wereld Kanker Dag introduceert de stichting diensten om samen met u uw risico op kanker te verminderen. Kanker is wereldwijd de op één na belangrijkste doodsoorzaak.Volgens het International Agency on Research for Cancer (IARC), werden er in 2018 wereldwijd meer dan 18 miljoen nieuwe gevallen van kanker ontdekt (Globacan 2018) Jaarlijks sterven wereldwijd 9,6 miljoen mensen aan kanker; 70 procent van deze sterftegevallen komt voor in landen met een laag tot middelhoog inkomen, waaronder ook Suri-name. Er kunnen 3,7 miljoen levens worden bespaard door het implementeren van methoden gericht op preventie, vroege ontdekking en de behandeling van kanker. De totale jaarlijkse economische kosten van kanker worden geschat op US-dollar 1,16 biljoen. Kanker kan een ieder treffen, maar er zijn mensen die een groter risico op kanker hebben dan anderen. Tegenwoordig zijn er veel meer mensen die met kanker leven en of die kanker hebben overleefd, omdat de kanker tijdig is ontdekt en behandeld en ook omdat er betere behandelingsmethoden zijn ontwikkeld. Kanker kan worden veroorzaakt door onder meer alcohol- en tabakgebruik, overgewicht, ongezonde voeding, weinig tot geen beweging, risico’s op de werkvloer, infecties, leeftijd, genen en een verzwakt of niet goed functionerend immuunsysteem. Toegang tot juiste informatie en meer kennis over de risicofactoren die kunnen leiden tot kanker, kan helpen om gezond te blijven. Stichting Lobi Health Center wil daarbij een helpende hand bieden. Onze deskundige artsen doen samen met u een screening om meer inzicht te krijgen in uw risico op kanker en hoe dit risico te verminderen door middel van adviezen over een gezonde leefstijl en of het doen van andere additionale onderzoeken. Het tijdig en regelmatig screenen op baarmoederhalskanker kan ervoor zorgen dat u baarmoederhalskanker kunt voorkomen. Regelmatig borst- en prostaatonderzoek kunnen de overlevings- en behandelinsgkansen verhogen. Uw gezondheid en het verminderen van uw risico op kanker ligt in uw eigen hand, koester uw gezondheid en onderneem actie. Levensreddende tijdige diagnose, behandeling en zorg van kanker, moeten voor iedereen gelijk zijn – ongeacht woonplaats, inkomen, etniciteit of geslacht. De impact van kanker gaat veel verder dan de lichamelijke gezondheid en heeft invloed op het mentale en emotionele welzijn van patiënten en hun zorgverleners. Denk aan uzelf en aan uw naasten, wacht niet tot het te laat is. Bezoek de klinieken van Stichting Lobi Health Center op: 7 februari RGD-poli Groningen, 8 – 14 u 9 februari TBL-parkeerplaats, 16 – 20u 13 februari RGD-poli Kampongbaro, 8 – 14 u 14 februari Domineestraat, 10 – 17 21 februari RGD-poli Peperpot, 8 – 14 u Dagelijks Stichting Lobi Health Center Paramaribo, Lelydorp en Nieuw Nickerie 8-14u.