February 2, 2019


RIJ- EN VOERTUIGENBELASTING ELLENDE


February 2, 2019

Vanwege de overheid wordt van de bezitters van rij- en voertuigen verwacht dat ze nog voor 28 februari aanstaande, hun rij- en voertuigenbelasting komen voldoen. Op verschillende manieren en locaties kan deze vorm van belasting worden voldaan. De afgelopen week hebben zowel personen die wel als die geen rij- of voertuig bezitten, op hun mobiele telefoon sms’jes ontvangen om de rij- en voertuigenbelasting tijdig en wel voor het einde van deze nieuwe maand te komen voldoen. Deze werkwijze van de overheid om de rij- en voertuigenbezitters tot betaling aan te sporen, geeft aan hoe desperaat de overheid is en dat haar tekorten heel erg nijpend zijn. Ze hoopt met dit laatste fiscale pressiemiddel om enigszins wat meer financiële ademruimte te verkrijgen. Bekend is dat met de inkomsten uit de rij- en voertuigenbelasting, slechts 10 procent zal worden aangewend voor het onderhouden van onze infrastructuur en dat de herinvoering van deze belasting niets anders is dan het wederom plukken van de bevolking, in dit geval de bezitters van rij- en voertuigen. Dat er grote ontevredenheid bestaat over deze hernieuwde fiscale maatregel, blijkt wel uit het feit dat de politieke partij Strei!, de overheid naar de groene tafel sleept om alsnog gedaan te krijgen dat de doorvoering van deze vorm van belasting geen voortgang heeft. Ook alleen het feit dat deze belasting grotendeels een aanvulling moet zijn op de staatsbegroting die een miljardentekort in SRD vertegenwoordigt, is reden genoeg tot protest en weigering haar te betalen. Ook binnen het openbaar vervoer is men zwaar gekant tegen de doorvoering van deze belastingmaatregel, omdat vooral de bushouders steeds weer niet op tijd over de aan hen toegezegde subsidiegelden kunnen beschikken en daarenboven ook geen toestemming krijgen van de overheid hun tarieven, die al jaren achterhaald zijn, te verhogen. De regering Bouterse heeft zich in de afgelopen jaren door haar verkwistende beleid en alsmaar toenemende uitgaven, enorm in de financiële nesten gewerkt. Haar uitgaven heeft ze nimmer in de hand kunnen houden, terwijl ze er heel goed van op de hoogte was dat haar inkomsten niet significant zouden toenemen. Door op grote schaal te lenen op de lokale markt en in het buitenland heeft ze veel tijd kunnen winnen, maar er komt natuurlijk een moment dat het lenen niet langer op de oude voet kan doorgaan en je ook tegen een obligoplafond zal aankijken. Dat punt heeft ze al enige tijd bereikt en dus moet ze maar elders geld vandaan zien te halen. De rij- en voertuigenbelasting is een maatregel die een gaatje in de begroting moet gaan opvullen, maar waartegen enorm bezwaar bestaat. De regering Bouterse heeft zich voor wat betreft de inkomsten uit de rij- en voertuigenbelasting alvast goed rijk zitten rekenen. Ze moet er naar onze mening wel rekening mee houden dat heel veel mensen de betaling van deze belasting voor zich uit zullen blijven schuiven, omdat ook deze uitgave een extra verzwaring van het toch al zo bezwaarde budget inhoudt. Tot op heden is het niet duidelijk hoeveel rij- en voertuigenbezitters zijn ingegaan op deze fiscale maatregel door te gaan betalen. Wij hebben zo het vermoeden dat velen zullen wachten tot het einde van deze maand om dan al schoorvoetend en knarsetandend wederom het offer te brengen aan een regering die gewoon blijft doorgaan met belastinggelden over de balk te smijten. En als men massaal besluit gewoon niet te betalen? Wat voor punitieve maatregelen heeft de overheid dan in petto? Zal ze dan ook massaal boetes gaan uitdelen op de openbare weg? En als die boetes dan ook niet voldaan worden, krijgen we dan te maken met een confrontatie bij de kantonrechter of een gevangenisstraf? Is het al bekend wat voor boetes zullen worden opgelegd aan rij- en voertuigenbezitters die niet aan deze fiscale verplichting wensen te voldoen? Allemaal zaken waar de overheid nog geen antwoord op heeft willen geven. Wat voor haar wel heel duidelijk moet zijn, is dat verreweg de meeste bezitters van een automobiel zeer ontstemd zijn over de weder ingevoerde rij- en voertuigenbelasting en dat zullen ze goed laten merken in mei 2020.