February 2, 2019


VAN DROMEN NAAR NACHTMERRIES


February 2, 2019

Bouterse heeft vorige week gemeend de spot te moeten drijven met de droom van Abop-volksvertegenwoordiger Edward Belfort. Bouterse zei namelijk in het parlement dat dromen van bepaalde personen na 2020, in een nachtmerrie zullen eindigen. Hij doelde daarbij op de uitspraak van Belfort dat hij gedroomd had, in 2020 voor het presidentschap te moeten gaan. Deze uitspraak heeft voor uiteenlopende reacties gezorgd, maar dat geeft Bouterse nog niet het recht om Belfort belachelijk te maken. Bouterse begrijpt nog steeds niet dat hij als president het goede voorbeeld moet geven en De Nationale Assemblee, DNA, niet moet misbruiken om anderen te bespotten. Of is alles gewoon een ‘big joke’ voor hem? Bouterse maakte tijdens diezelfde assembleevergadering een misplaatste grap, door te zeggen dat hij dacht niet meer te zullen komen naar het parlement, omdat hij ervan uitging dat er al een president aanwezig was, doelende op Belfort. Maar wat denkt Bouterse eigenlijk te bereiken met zijn ‘humor’? Er zijn namelijk genoeg ernstige zaken waarmee de president zich bezig moet houden. Bouterse moet zich minder gaan focussen op nutteloze uitspraken en de ernstige situatie van onze economie onder ogen gaan zien. Zijn regering is continu bezig met een verkwistend beleid. De Vereniging van Economisten in Suriname, VES, roept al maanden dat de huidige overheid niet met geld weet om te gaan. De voorzitter van de VES benadrukte ook tijdens de nieuwjaarsreceptie van de vereniging, dat de overheidsfinanciën een tijdbom vertegenwoordigt. Volgens de voorzitter is de vraag wanneer die zal afgaan. Ook drs. Jim Bousaid, oud-directeur van de Hakrinbank, oud-voorzitter van de Bankiersvereniging en ere-lid van de VES, heeft aandacht besteed aan de slechte staat van de overheidsfinanciën. Beide economen hebben het uitvoerig gehad over de economische situatie en het financiële huishouden van de overheid en dat de vooruitzichten zeker niet positief zijn. Ook de staatsschuld is volgens de VES-voorzitter veel te hoog en er wordt daarnaast absoluut niet genoeg geproduceerd om deze af te lossen. De uitgaven zijn nog veel steeds groter dan de inkomsten en de tekorten zijn enorm. Dit zijn allemaal zaken waarom wij ons ernstig zorgen moeten maken. Dus meneer de president, u heeft absoluut geen reden om geestige Henkie uit te hangen, wanneer dit soort ernstige zaken spelen. Want ook de corruptie wordt steeds openlijker en de zogenaamde Anticorruptiewet is tot nu niet in werking getreden en wordt moedwillig niet geactiveerd. Keerpunt merkt niets van de corruptiebestrijding, het enige wat we wel merken, is dat er veel geld wordt gebost aan ‘showprojecten’ terwijl er middelen zijn voor belangrijke zaken. Dus wanneer Bouterse de uitspraak doet over dromen en nachtmerries, dan moet hij eerst bij zichzelf te rade gaan, alvorens hij anderen beoordeelt of bekritiseert, because he is not doing the job the right way! Hij heeft Suriname in de huidige nachtmerrie gebracht.