February 2, 2019


HEBBEN ROVERS MEER RECHTEN?


February 2, 2019

De afgelopen jaren waren er steeds politieberichten die melding maakten van roof en gewelddadig handelen tegen weerloze burgers. Vanuit een mensenrechtenoptiek is er verzet en rijzen er vragen over het doodschieten/mishandelen van rovers. Velen vragen zich af of deze criminelen misschien meer rechten hebben, dan hun slachtoffers die beroofd, mishandeld, soms zelfs vermoord worden in hun woonhuis of winkel. Wat geeft de misdadigers het recht om bezittingen van anderen te komen roven, slachtoffers te verwonden en ze te traumatiseren en naderhand dan ook nog rechten te claimen? Slachtoffers raken zwaar getraumatiseerd nadat rovers ze op verschillende manieren hebben aangevallen. Ze gaan vaak zeer bruut te werk en mishandelen hun slachtoffers. Deze misdadigers schromen er ook niet voor om vrouwen te verminken, kinderen te mishandelen en daarbij vuurwapens te gebruiken om hun roofoverval tot een succes te maken. Wat geeft ze het recht om dan nog mensenrechten te kunnen claimen, is de vraag die velen stellen. Slachtoffers doen tegenwoordig uitvoerig hun verhaal en delen daarbij hun ervaring met anderen, om die bewust te maken van de stijgende criminaliteit in ons land. Keerpunt had gehoopt dat toen de nieuwe minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, vorig jaar aantrad, hij zijn belofte zou nakomen, inhoudende dat hij het veiligheidsgevoel terug zou brengen. Hij zei toen dat er een gewijzigd beleid zou komen om de misdaad hard aan te pakken. Helaas zit deze minister ongeveer een jaar op het ministerie van Justitie en Politie, maar er is nauwelijks iets veranderd. Maar wat dacht deze nieuwe minister toentertijd te kunnen bereiken met de zeer beperkte en beschikbare financiële middelen? In de periode na zijn aantreden, heeft het politiekorps geen extra middelen ontvangen om zijn werk naar behoren te doen. Hoe kunnen wij dan verwachten, dat de criminaliteit kan worden bestreden, als de politie niet over de nodige middelen beschikt? De cijfers van criminaliteit zijn helaas niet drastisch omlaag gebracht. Het Korps Politie Suriname, KPS, is naar onze mening niet alerter geworden en heeft niet plotseling een kundiger team gekregen om zaken hardhandiger aan te kunnen pakken. De politie moet daarom dan niet vreemd opkijken wanneer burgers het recht in eigen hand nemen. Onlangs ontstond er een situatie waarbij een man die verdacht werd van diefstal, door buurtbewoners werd vastgebonden en vervolgens ondersteboven aan zijn voeten aan een omrastering werd opgehangen. Hiervan werd een filmpje via sociale media verspreid. Keerpunt keurt deze aanpak van de buurtbewoners af, maar het is wel te begrijpen waarom men over is gegaan tot zo een handeling. Het gebeurt maar al te vaak dat rovers woningen binnendringen en alle waardevolle spullen meenemen. Soms zijn er mensen thuis en worden ze mishandeld met alle gevolgen van dien. De slachtoffers proberen vervolgens de politiemeldkamer te bereiken, maar die is niet altijd bereikbaar of er wordt gemeld dat er geen auto’s beschikbaar zijn. Dit is al een tijdje het geval, waardoor criminelen weten dat de politie ze niet snel zal kunnen arresteren. Keerpunt denkt dat het ministerie van Justitie en Politie, JusPol, allereerst zwaar moet investeren in manschappen, voordat Getrouw daadwerkelijk tot prestaties zal kunnen geraken. In februari 2018 werd er een raamwerk gemaakt waarin alle knelpunten van het KPS waren opgenomen. Er werd een team samengesteld dat het vervolgtraject zou moeten uitstippelen en dat samen met werkgroepen binnen het korps, zou werken aan structurele hervormingen. Tot nog toe zien we niet dat het raamwerk is uitgewerkt en wordt toegepast om de criminaliteit op adequate wijze te kunnen bestrijden.