February 2, 2019


‘BOG laat met ondernemen van actie’


February 2, 2019

“Het ministerie van Volksgezondheid en het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), is veel te laat met de waarschuwing voor het Influenza A virus”, zegt VHP-parlementariër en arts, Dew Sharman. Het Influenza A (AH1NH1) virus, dat griep veroorzaakt, heerst al enige tijd in de regio. Volgens Sharman hadden het BOG en het ministerie van Volksge-zondheid de huisartsen veel eerder op de hoogte moeten stellen en de bevolking moeten waarschuwen voor deze griep, maar het ministerie heeft omgekeerd gehandeld. Enkele huisartsenpraktijken hebben eerst de gevallen van deze griep geconstateerd en die doorgespeeld naar de overige huisartsen en het ministerie. “Op de poli (poli Shar-man, red.) komen er heel veel gevallen van mensen binnen met griep. Het vervelende van alle griepsoorten is, dat ze in het begin allemaal dezelfde symptomen hebben. Je kunt pas na drie tot vier dagen vaststellen om welke soort griep het gaat”, zegt Sharman. Omdat niet gelijk vastgesteld kan worden als de patiënt het Influenza A virus heeft, raken veel patiënten in paniek. Sharman zegt dat het belangrijk is dat men weet dat deze griep niet zo ernstig is. Het BOG moet volgens Sharman nu overgaan tot het geven van eenduidige instructies aan de huisartsenpraktijken en te voldoen aan bepaalde protocollen. Sharman drukt de samenleving op het hart zich te houden aan de voorschriften die het BOG en het ministerie van Volksgezondheid hebben gegeven om te voorkomen dat er een griepepidemie uitbreekt.