BETALINGSWIJZE KINDERBIJSLAG HERZIEN

De overheid pretendeert te werken aan een overheid die op efficiënte en effectieve wijze haar werkzaamheden uitvoert. Maar wat de uitbetaling van de kinderbijslag betreft, is de overheid nog ver verwijderd van een dergelijke werkwijze. In ons land kunnen ouders maximaal voor vier kinderen in aanmerking komen voor kinderbijslag. Per kind bedraagt de kinderbijslag SRD 50 per maand. Op zich niet veel, maar omdat de uitbetaling om de zes maanden plaatsvindt, krijgen ouders voor één kind elk half jaar SRD 300-, en daar kan toch wel iets mee gedaan worden. Voor vier kinderen komt het bedrag op SRD 1200,-. Maar in een tijd waarin de criminaliteit hoogtij viert, is het niet verstandig om met zoveel geld over straat te lopen. Toch zit er voor de ouders/verzorgers niets anders op, want de kinderbijslag wordt nog steeds contant uitbetaald. In een tijd waarin banken zoveel mogelijk stimuleren dat mensen gebruik maken van ATM’s en digitaal bankieren, blijft de overheid halstarrig bij de oude manier van uitbetalen, terwijl de gelden op de bankrekening van de ouder/verzorger gestort zouden kunnen worden. De belachelijke lange rijen zullen dan ook tot het verleden gaan behoren. Werkende ouders zijn soms genoodzaakt niet één, maar twee verlofdagen op te nemen om de kinderbijslag op te halen. Niet een ieder komt aan de beurt en ook komt het voor dat er slechts genoeg geld is om aan een beperkt aantal ouders/verzorgers de kinderbijslag te betalen. Er zijn dan ook mensen die geen moeite doen om deze tegemoetkoming op te halen. Dat geld blijft dus liggen. Over deze gelden wordt met geen woord gerept. Wat gebeurt ermee? Kinderbijslag is bedoeld om ouders/verzorgers financieel te ondersteunen bij de opvoeding, maar de manier waarop het nu betaald wordt, is echt niet meer van deze tijd. Kinderbijslag kan op de bankrekening van de ouder/verzorger gestort worden, dat is ook een stuk veiliger, niet alleen voor de ouder, maar ook voor de overheid. Er zijn immers al een aantal keren gelden, bedoeld voor het uitbetalen van de kinderbijslag, ontvreemd op het ministerie.

More
articles