February 2, 2019


SURINAME EEN NARCOSTAAT


February 2, 2019

Suriname is in de afgelopen periode meerdere malen in het nieuws verschenen als te zijn een narcostaat,  dit vanwege de vele drugsvangsten in ons land. Maar zijn wij daadwerkelijk een narcostaat? Daar begint het wel op te lijken, want hoewel er in ons land geen cocaplantages zijn en ook geen synthetische drugs worden gemaakt, voldoen wij wel aan de definitie van een narcostaat. Een narcostaat is namelijk een land waarin drugs gemakkelijk te krijgen zijn en dat beheerst wordt door de drugshandel. Veel economen hebben al onomwonden gezegd dat onze economie in stand wordt gehouden door drugsgelden. We produceren geen drugs, maar ons land wordt wel gebruikt als doorvoerland – via ons land worden drugs vervoerd naar Europa. Dit hebben wij de afgelopen periode duidelijk ervaren met de vele drugsvangsten op onze haven, maar ook in België en Nederland. Het is aan de regering om de drugshandel voortvarend aan te pakken. Echter zien wij een te passieve houding van de regering wanneer het aankomt op de drugsbestrijding. Als land is het belangrijk dat wij onze grenzen beter bewaken. Dit vergt meer investering in defensie en een nauwere samenwerking met onze buurlanden. De huidige regering heeft in acht jaar tijd heel weinig gedaan om de drugshandel aan te pakken. Tot op heden is er bij geen van de grote drugsvangsten een volledige rapportage gedaan. Nog verrassender waren de woorden van korpschef Roberto Prade dat de ‘’grote boys’’ achter de drugsvangsten moeilijk te achterhalen zijn. Als de korpschef met zo een houding rondloopt, hoe moeten andere landen dan naar ons kijken? Hoe veilig kan de burger zich voelen met deze korpschef? Met zijn uitspraken geeft hij de ‘grote boys’ het gevoel dat zij rustig door kunnen gaan met hun criminele activiteiten, de pakkans is immers gering.