February 1, 2019


Overheidssystemen moeten transformatie ondergaan


February 1, 2019

Rumi Knoppel, transformatie consulent, vindt dat de huidige overheidssystemen in Suriname niet werken en ziet graag dat deze systemen een transformatie ondergaan. Knoppel gaf gisteravond zijn visie over onze overheidssystemen tijdens een discussiesessie in het Lalla Rookh gebouw. Knoppel legde een verband tussen de slaventijd en de overheidssystemen, waarbij de samenleving in een afhankelijke positie verkeert, net als vroeger de slaven. Volgens Knoppel wil de overheid dat het diep doordringt tot de onderdanen (burgers) dat zij afhankelijk zijn van de overheid. “Iedereen moet het eens zijn met het systeem. Je hebt geen wil. Al ga je niet stemmen, je moet je houden aan het systeem.” Volgens hem ligt de fout al bij ons rechtssysteem, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen verticaal recht (overheid-burger) en horizontaal recht (burgers onderling). “Alle regels zijn op basis van de hiërarchische structuur die wordt geïmplementeerd en hebben het logische effect dat de gezagsverhouding moet worden bevestigd.” De term ‘ongelijkwaardigheid’ werd meerdere malen aangehaald tijdens de lezing. Volgens Knoppel is een nieuwe overheid noodzakelijk om de economie op lange termijn te stabiliseren. De verantwoordelijkheid om dit te realiseren ligt volgens hem zowel bij de overheid als de burger. Knoppel stelt dat er verandering moet komen van ongelijkwaardigheid naar gelijkwaardigheid. Hij vindt dat wij als burgers geen zeggenschap hebben over de besteding van onze gelden en ons welzijn, terwijl de burgers in samenwerking met of apart van de overheid, zelfstandig kunnen opereren om hun onafhankelijke positie te kunnen versterken. Verder stelt hij dat de overheid zo onaantrekkelijk gemaakt moet worden voor mensen dat ze niet erin zouden willen stappen. Dat betekent geen recht meer op grote lappen grond en de beslissingsbevoegdheid van de dc’s in bepaalde gevallen helemaal schrappen. Er wordt momenteel een buurtonderzoek gedaan in verschillende buurten over geluidsoverlast en bouwvergunningen. Meer dan drie kwart van alle klachten betreft bouwvergunningen en is dc gerelateerd. Knoppel vindt het niet correct dat een persoon die niet in jouw buurt woont, beslissingsbevoegdheid heeft over hoe en wat in jouw buurt gebouwd kan worden. Ook moeten de drie belangrijke sectoren: zorg, veiligheid en onderwijs, onder de loep worden genomen. Hij stelt voor dat eerst de geldstroom naar de drie bovengenoemde sectoren omgebogen moeten worden, waarbij men rechtsreeks kan betalen voor deze diensten. Knoppel is actief op sociaal-maatschappelijk vlak als trainer en coach voor organisaties, studenten, kansrijke jongeren en andere groepen uit onze samenleving. Als schrijver van het boek: Een interpretatie van communicatie, is hij ervan overtuigd dat de mens gelijkwaardig is en over universele rechten beschikt. Als Surinamers meer doordrongen raken van deze universele rechten, zullen en kunnen zij volgens Knoppel effectief en rechtstreeks invloed uitoefenen op de ontwikkeling en het voortbestaan ervan.   door Kimberley Fräser