February 1, 2019


‘Pre-electorale combinaties moeten juist gestimuleerd worden’


February 1, 2019

Hoewel grote delen van het parlement het in grote lijnen eens zijn met het verbod op pre-electorale combinaties voor de verkiezingen, heeft Celsius Waterberg toch wat verschilpunten met de regering en de commissie. Dit maakte hij kenbaar tijdens de voortzetting van de vergadering over de wijziging van het kiesstelsel. Hij is het er namelijk niet mee eens dat vanwege het feit dat kiezers niet bekend zijn met het beginselprogramma en het verkiezingsprogramma van een te vormen pre-electorale combinatie, men het gebruik van pre-electorale combinaties wil verbieden. Hij vraagt zich af waarom iets dat een gebruik is in de samenleving, zodanig gewijzigd wordt dat grote delen van de samenleving het gevoel geeft dat er sprake is van ‘’unfair play’’. Juist de post-electorale coalities zijn volgens Waterberg moeilijker voor de kiezers. Er kan volgens hem een coalitie ontstaan, waarvan de kiezers niet wensen dat de partij voor wie zij stemmen met een andere partij zou samenwerken na de verkiezing. In dit opzicht vindt Waterberg dat juist de pre-electorale combinaties gestimuleerd moeten worden. Gelet op de reden aangegeven voor de wijziging, is het probleem volgens Waterberg gemakkelijk op te lossen. “Als pre-electorale combinaties een beginselprogramma moeten hebben, dan wijzigen we dat, omdat het al gebruikelijk is in Suriname. Het lijkt alsof we iets willen beschermen met de wijziging van die regeling en dat lijkt me geen zuivere koffie”, sprak Waterberg. Volgens hem hebben alle partijen al een verkiezingsprogramma en het zal daarom voor de pre-electorale combinaties niet moeilijk zal zijn om consensus te bereiken daarover. Het hebben van een beginselprogramma zou daarom gewoon moeten worden opgenomen in de wet. Voorzitter van de commissie van rapporteurs, Melvin Bouva, zegt hierop dat met name ook de partij waarvan Waterberg lid was (BEP), bij de consultaties zich anders had uitgesproken over de wijziging van dit artikel. Er wordt volgens Bouva met de wijziging juist de willekeur weggenomen, omdat het een uitgangspunt is voor gelijke rechten en plichten voor alle partijen.   door Priscilla Kia