February 1, 2019


Kiesstelsel moet voldoen aan principes rechtvaardigheid


February 1, 2019

Het functioneren van het kiesstelsel is een belangrijk fundament in de beleving van de democratie. Een wijziging van het kiesstelsel moet daarom voldoen aan de principes van rechtvaardigheid, principes van rechtmatigheid en berusten op een breed maatschappelijk draagvlak, aldus Melvin Bouva (NDP), voorzitter van de commissie van rapporteurs, gisteren bij de voortzetting van de behandeling van de drie wetsontwerpen die het kiesstelsel rechtvaardiger moeten maken. Het kiesstelsel moet volgens Bouva niet alleen voor de politieke partijen, maar ook voor de kiezers rechtvaardig zijn. De 1 procentregeling, waarbij politieke partijen zich met 1 procent van de stemgerechtigden moeten registeren, zal uit de kiesregeling geschrapt worden, omdat het systeem in de praktijk niet werkt. In plaats daarvan zal de politieke partijen een bepaald bedrag in rekening gebracht worden. Bouva zegt dat het voorstel om verbetering te brengen, niet zodanig moet zijn dat politieke partijen worden uitgesloten. Het moet volgens hem helder zijn waar het om gaat: betreft het een waarborgsom, dan moeten zowel het bedrag als de uitgangspunten duidelijk worden vastgesteld. “Zal het een redelijk bedrag zijn dat betaalbaar is voor alle partijen of zal het gaan om de som quotiënt van een deel van de kosten van de verkiezing dat verhaald zal worden op de partijen?”, vroeg Bouva aan de regering. Bij de indiening van de kandidatenlijsten stelt Bouva voor dat de formulering zodanig gewijzigd wordt dat de lijsten voorzien zijn van de handtekening van de meerderheid van het dagelijks bestuur, waarbij de handtekening van de voorzitter vereist is. Dit om problemen te voorkomen. Bij de wijziging van artikel 163 van de grondwet, waarbij verandering zal komen in de verkiezing van leden van de districts- en ressortraden, zegt Bouva dat er nagegaan moet worden wat de invloed zal zijn op de kiezers. Deze wijziging heeft in tegenstelling tot de anderen, rechtsreeks te maken met de kiezers. Hij wilde weten hoe ver de regering is met de voorbereidingen om de bewustwording op gang te brengen. Rosellie Cotino (NDP) ondersteunde Bouva hierin en wilde ook weten wat de kosten zullen zijn om de bewustwording op gang te brengen. Asiskumar Gajadien (VHP) ziet niet zo een groot probleem hierin, omdat het de bevolking in de jaren ’80 is gelukt een moeilijke methode te adopteren. De voorlichting zal volgens Gajadien ook dit keer het werk doen. Bouva wilde ten slotte van de regering weten welke procedure gevolgd zal worden om de voorstellen van de commissie mee te nemen. Volgens vicepresident Ashwin Adhin zullen er nota’s van wijzigingen komen in de wetsontwerpen, maar welke dat zijn, staat nog niet vast. Daarover worden in het parlement nog steeds discussies gevoerd.   door Priscilla Kia