January 26, 2019


INTERNATIONALE VRIENDJESPOLITIEK


January 26, 2019

De vriendjespolitiek van president Bouterse manifesteert zich niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Tijdens de algemene politieke beschouwingen heeft de president wederom het standpunt van Suriname in de kwestie Venezuela benadrukt. Negentien landen van Noord- en Zuid-Amerika hebben de legitimiteit van het presidentschap van Nicolás Maduro van Venezuela, niet erkend. Suriname heeft samen met vijf andere landen tegen de resolutie van de Organization of American States, OAS, gestemd. In de resolutie veroordeelt de OAS de inauguratie van Maduro voor een tweede termijn. Suriname, Bolivia, Venezuela en Nicaragua hebben tegen gestemd, terwijl acht landen zich van stemming hebben onthouden. Bouterse gaf in het parlement aan dat Suriname Venezuela niet aan het verdedigen is, maar zich slechts houdt aan internationale afspraken. De grondwet vertolkt het feit dat de regering haar gezag op geen enkele wijze namens of onder invloed van welke andere staat, internationaal lichaam of internationale organisatie, uitoefent. “Er zou dan geen sprake meer zijn van een soevereine Staat Suriname”, zei het staatshoofd. De president moet niet denken een loopje te kunnen nemen met het Surinaamse volk. Waarom hield Suriname zich dan ook niet op de vlakte toen in Paraguay, president Fernando Lugo door het parlement werd afgezet? Suriname heeft toen zelfs meegewerkt aan een motie om Paraguay uit de Unasur te trappen. Bouterse moet niet denken dat het Surinaamse volk dom is en zaken niet weet bij te houden. Dat de president al het geweld in Venezuela goedkeurt, heeft te maken met zijn persoonlijke relatie met de Venezolaanse president Maduro en niets anders. Het gaat voor Bouterse niet om het volk van Venezuela, maar om zijn maatje Maduro die er alles aan doet om aan de macht te blijven. Blijkbaar is Maduro het idool van onze president. Laten wij maar hopen dat hij dictatuur van zijn goeroe niet brengt naar Suriname. Het volk van Venezuela heeft afgelopen woensdag zijn kracht getoond. Ook de Verenigde Staten heeft Juan Guaido erkend als de nieuwe president van Venezuela. Het einde van het bewind van Maduro is in zicht.