January 26, 2019


DE ZONDEBOK


January 26, 2019

Minister Lekhram Soerdjan is uiteindelijk de zondebok geworden van het beleid van zijn voorganger Soeresh Algoe. Laatstgenoemde heeft het spelletje in elkaar gezet, maar kon het niet afmaken, omdat hij plaats moest maken voor Soerdjan. De zes Chinese hektrawlers zijn nog steeds een heet hangijzer. Er wordt met argusogen gekeken wat de regering gaat doen, want de hektrawlers bevinden zich nog in onze wateren, terwijl aan hen geen vergunning is verleend door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Ook zijn er toestemmingsbrieven verleend aan ROS Fisheries N.V. Het is toch vanzelfsprekend dat de onderneming van tevoren wist waaraan zij moet voldoen, of had de toenmalige LVV-minister een bepaald plan in gedachten. ROS Fisheries heeft in feite een vergunning aangevraagd voor een nieuwe vorm van  visserij waarvoor in ons land nog geen wetgeving bestaat. De bedoeling was hoogstwaarschijnlijk om alsnog een wet te maken, maar voordat er een wet op papier gezet kon worden, werd Algoe thuis gezet. De problemen komen nu op het bord van Soerdjan terecht. Het vermoeden bestaat dat er flink met geld is gestrooid om de voorwaarden voor de nieuwe vergunning zo snel als mogelijk op papier te zetten. De Chinese hektrawlers hebben een motorvermogen van ruim 3000 pk. Dit is voor het opwekken van energie om het schip te laten varen, hun verwerkingsruimte en de freezer. Op dit soort schepen wordt vis na de vangst direct verwerkt en op een bepaalde temperatuur opgeslagen. Het is niet duidelijk als erop tonijn gevist zou worden, aangezien Suriname geen lid is van ICCAT. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die de wet proberen te omzeilen. In Suriname is er ook een ondernemer die zijn vergunning gebruikt om Taiwanese trawlers die onder de vlag van Panama opereren, te accommoderen om zo te kunnen vissen op tonijn. Echter hebben deze schepen niet zo een grote opslagcapaciteit. Tonijn wordt vaak gebruikt bij sushi, hiervoor is belangrijk dat de vis zo vers mogelijk wordt opgediend. De vis dient binnen 20 minuten op een bepaalde temperatuur opgeslagen te worden. Hiertoe zijn de Chinese hektrawlers wel in staat. Het lijkt er sterk op dat er binnen de visserijsector enge belangen van leden binnen de sector spelen.