January 26, 2019


GELD STINKT NIET


January 26, 2019

Dat geld voor de meeste mensen niet stinkt en dat ze er steeds voor zwichten, is over de hele wereld bekend. Een goede vriend van Keerpunt zei bij herhaling tegen ons dat ‘’Everybody has a price’’, en dat komt steeds weer op verschillende momenten bij ons naar voren of tot uiting. De afgelopen week lazen we dat de corruptie bij de douane in de haven van Rotterdam- Nederland, schrikbarende vormen heeft aangenomen en dat het vooral leden van het korps zijn die hand- en spandiensten verlenen aan lieden die behoren tot de grensoverschrijdende misdaad. Hoge douaniers zouden een opvallend luxe bestaan hebben en waren hierdoor allang in de kijker van de justitiële autoriteiten geplaatst. Dure auto’s en sieraden die de douaneambtenaren onmogelijk zouden kunnen bekostigen met hun maandelijkse loon. Een deel van de douaniers zou de andere kant opkijken wanneer containers met drugs de haven binnenkwamen en weer moesten verlaten. Voor deze diensten werd er volgens het ingestelde onderzoek, grof geld neergeteld. Tientallen miljoenen euro’s zouden de corrupte douaniers in de afgelopen tijd hebben ontvangen van drugshandelaren. Wat voor nog meer zorg leidt bij de Nederlandse autoriteiten, is dat men corrupte en aan de drugshandel gelieerde personen heeft gezonden om toe te treden tot het douanekorps. Het is geen geheim dat er nog steeds corrupte personen bij de douane in Nederland in dienst komen. Vinden wij het dan vreemd dat in Suriname er grote ladingen drugs naar de havens Rotterdam, Vlissingen en Antwerpen, worden gestuurd? In die plaatsen zitten al enige tijd compagnons uit de drugswereld bij de douanekorpsen die voor veel geld containers met drugs (cocaïne) doorlaten en die dan vrijelijk in Europa kunnen worden afgezet. Dat geld niet stinkt, komt hier weer overduidelijk tot uiting. Het is zelfs zo, dat eigenaren van zeiljachten, helemaal naar de territoriale wateren van landen op dit halfrond varen om een lading cocaïne bestemd voor West-Europa, op te halen. Zolang de vraag naar drugs in het rijke westen zo vreselijk hoog blijft en de prijs per kilo boven de 10.000 euro schommelt, zullen lieden het risico blijven nemen drugs te smokkelen.