January 26, 2019


ETNISCHE TROEF


January 26, 2019

De Verenigde Hervormings Partij, VHP, is  overduidelijk in opmars en zal zeker furore maken bij de verkiezingen die als er niets tussen komt, op 25 mei 2020 in dit land zullen worden gehouden. Op haar 70ste feestvergadering een week geleden, heeft de partij haar nieuwe kracht toonbaar gemaakt. Dat deed de VHP door te demonstreren dat ze nu de deuren heeft opengegooid voor alle Surinamers, ongeacht hun etnische achtergrond, cultuur of religieuze overtuiging. De sprekers uit alle districten gaven blijk van hun overtuiging dat de VHP het alternatief is voor het huidige bestuur, dat volgens hen geen vooruitgang of ontwikkeling heeft kunnen realiseren in de afgelopen nu ruim 8 jaar. Op deze vergadering kwam glashelder naar voren, dat het misbruiken van de etnische troef, het tegen elkaar uitspelen van de verschillende rassen in Suriname in het belang van het politieke gewin, aanmerkelijk terrein aan het verliezen is en dat de modern denkende Surinamer kijkt naar de persoon die het land goed kan besturen en niet hoe die eruit ziet. Ook de VHP die door de jaren heen overtuigend een etnisch Hindoestaans bolwerk was, heeft onder leiding van voorzitter Santokhi, ingezien dat op de oude voet voortgaan alleen maar verlies zou opleveren en zeker geen regeermacht. De oude politiekvoering levert volgens de VHP onder leiding van Santokhi zeker geen toekomst en daarom is besloten alle landgenoten de gelegenheid te bieden deel te nemen in de partij. Zij kunnen zelfs in de hoogste partijorganen participeren. Deze benadering zal zeker de beoogde vruchten voor de VHP opleveren. Het enthousiasme  op de VHP-samenkomst van vorige week zaterdag, is een heel overtuigend teken aan de wand dat de Surinamer veel toleranter wordt ten opzichte van elkaar en dat de gewenste natiewording vorm krijgt. En natuurlijk zijn er politici die met veel weerzin de groei van de VHP volgen en alle registers uit de kast halen om deze partij schade te berokkenen. Het spuien van vuil en de verdachtmakingen, roddels en leugens, zullen spoedig volgen. De halve waarheden en leugens gericht tegen deze nieuwe politieke stroming die zich wenst in te zetten voor dit land, zullen gehanteerd worden. Ook de etnische troef wordt nu reeds uit het kaartendek gehaald ter ondermijning van het politieke succes van de VHP. Men moet zich echter geen moment laten ontmoedigen en doorgaan met het goede werk. Alleen door hard werken en eerlijkheid zal de overwinning behaald worden. Dat de politieke tegenstander nu reeds paniekaanvallen heeft, wordt duidelijk door de gemene en valse aantijgingen die worden gelanceerd door een schoothondje.