January 26, 2019


ONDERKOMEN VOOR ZWERVERS EN DAKLOZEN ?


January 26, 2019

Van overheidswege heeft men enkele jaren geleden aan de Waterkant een markthal neergezet waar met name inheemsen hun kunstwerken aan de man kunnen brengen. In de ochtend- in middaguren wordt er goed gebruik gemaakt van deze faciliteit. Maar ook hier is er na het vertrek van de marktventers geen controle in de hal en nemen de zwervers en daklozen de zaak gewoon over en niemand die maar een poging onderneemt om zulks te verhinderen.  De regering Bouterse had na de verkiezingsoverwinning in 2010, beloofd een gedegen oplossing voor dit vraagstuk aan te zullen dragen. Ook hierin heeft ze grandioos gefaald. Het zwerversvraagstuk is in de afgelopen 8 jaar juist aanzienlijk verergerd. In de Herenstraat occuperen daklozen dagelijks stoepen van monumentale panden. Onder hen een aanzienlijk aantal vreemdelingen dat geen redelijk verblijf in dit land heeft kunnen bemachtigen. Het wordt wel de hoogste tijd dat de overheid meer aandacht gaat besteden aan de oplossing van dit vraagstuk dat voor velen groot ongerief veroorzaakt.