January 19, 2019


HOUTTRANSPORT OVER WATER


January 19, 2019

De president heeft in zijn nieuwjaarstoespraak gezegd dat hij in de toekomst houttransport over de weg wil verbieden. Als alternatief kan hout via het water worden getransporteerd. Maar op deze manier hout transporteren, is geen optie. Het zal de prijzen van hout en houtproducten alleen maar verhogen. De Algemene Surinaamse Houtunie, Ashu, heeft zich hierover al eerder uitgesproken, maar toch komt de president met dit idee op de proppen. Het is een kenmerk van deze regering om zonder afstemming met de desbetreffende actoren, maatregelen bekend te maken om ze later weer in te trekken. Kan de regering niet beter met de belangenorganisaties om de tafel gaan zitten om gezamenlijk tot een oplossing te komen? Het transporteren van hout over water is niet mogelijk, omdat de meeste houtzagerijen en bedrijven niet langs het water zijn gehuisvest. De overheid zou een alternatieve weg moeten maken voor zwaar materiaal. Hierdoor worden de openbare wegen voor normaal verkeer verlicht en zullen ze ook niet zo snel kapotgereden worden. De meeste wegen gaan kapot doordat zware trucks er frequent gebruik van maken. Het probleem is niet nieuw, maar speelt al jaren. Dit is te wijten aan opeenvolgende regeringen die verzuimd hebben goed beleid te maken. Dat er nu houtzagerijen midden in de stad zijn, is een van de kenmerken van het falend beleid van regeringen. Men had een gedegen onderzoek moet instellen alvorens vergunningen te verstrekken om zodoende het hout via het water te kunnen transporteren.