January 19, 2019


VERNIETIGING VAN DRUGS EN MILIEU


January 19, 2019

Afgelopen donderdag heeft het Korps Politie Suriname in het bijzijn van het Openbaar Ministerie en de media, de drugsvangst van ongeveer 2300 kilo cocaïne vernietigd. Opmerkelijk was dat de drugs zijn verbrand in oude autobanden. Het verbranden van autobanden is schadelijk voor mens en milieu. Terwijl de brandweer mensen oproept om geen banden te verbranden, doet de politie het tegenovergestelde, zonder stil te staan bij de schadelijke stoffen zoals benzeen, benzapyreen en butadieen, die vrijkomen. Benzeen is een kankerverwekkende stof die leukemie veroorzaakt, daarom moeten autobanden niet verbrand worden. Het blijft overigens niet bij die giftige gassen. Bij verbranding komen ook fijne stofdeeltjes vrij waaraan andere schadelijke stoffen kunnen kleven. Die kunnen zich dan diep in de longen nestelen. De overheid moet naar andere manieren kijken om drugs te vernietigen. Het mag niet zo zijn dat drugs op een dergelijke milieu- en mensonvriendelijke manier worden vernietigd. Het is jammer dat de politie daar niet aan denkt. De drugs op deze manier buiten de stad vernietigen, is geen oplossing. De giftige stoffen die vrijkomen, verspreiden zich naar andere delen in het land. De schadelijke stoffen worden ingeademd. Ook de dieren in de nabije omgeving, lijden hieronder. Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) laat dit toe, terwijl het dient te waken over de openbare gezondheid van de burgers.