January 19, 2019


ORDENING OF MONEY MAKING?


January 19, 2019

De politie is sinds kort begonnen met de ordening van het verkeer rond en in de buurt van het Presidentieel Paleis. Voertuigen mogen niet meer parkeren langs de weg en op trottoirs. Haast elke dag worden er voertuigen weggesleept door de politie. Naast een boete van SRD 150 moeten de verkeersovertreders ook SRD 150 aan boete betalen. Opmerkelijk is dat in de meeste gevallen de boete van de overheid wordt kwijtgescholden en dat de sleepkosten wel betaald dienen te worden. Nergens in de wet staat dat autobestuurders moeten opdraaien voor de sleepkosten. Het lijkt alsof er een money making business gaande is tussen bepaalde politieambtenaren en sleepbedrijven. Het betalen van de boete aan de overheid moet gestort worden in de staatskas, maar bij het betalen van de sleepkosten kan er nog altijd iets in elkaar worden gezet om een nyan te maken. Wat ook speelt, is dat het sleepbedrijf de weggesleepte voertuigen in zijn berging plaatst. De voertuigen worden geregistreerd bij de politie en de eigenaren moeten, nadat zij zich aangemeld hebben op het politiebureau, naar de berging van het sleepbedrijf gaan om hun voertuig op te halen. Hoewel de politie bekend heeft gemaakt dat de sleep- en bergingskosten voor rekening van de verkeersovertreders komen, twijfelen wij toch aan de juridische onderbouwing hiervan. Als de politie zelf begint aan dit soort parktijken, wat kan zij dan van de burgers van het land verwachten. In plaats van dat de politie zich inzet om de criminaliteit aan te pakken, houdt zij zich bezig met ordening. Natuurlijk is dat belangrijk, maar veiligheid weegt zwaarder. De regering toont voor de zoveelste keer aan dat zij zonder na te denken maatregelen doorvoert. Er is weinig parkeergelegenheid in de binnenstad. Ambtenaren en particulieren hebben dan geen keus om te parkeren op trottoirs en brede wegen. De regering zou eerst ervoor moeten zorgen om een goede parkeergelegenheid te creëren in de binnenstad om alvorens maatregelen door te voeren. Zorg voor parkeergebouwen en laat men maandelijks een bijdrage doen, dan is het parkeerprobleem opgelost.