December 1, 2018


8 Decemberstrafproces afgerond; uitspraak in zicht


December 1, 2018

Met de afronding van de zaken in het 8 Decemberstrafproces bij de Krijgsraad, is de uitspraak in dit jarenlange proces in zicht. Gisteren heeft de Krijgsraad de laatste zeven zaken in de militaire kamer afgerond. De uitspraak volgt op een nog te nader te bepalen datum. Het gaat in dezen om de zaken tegen de verdachten: Benny Brondenstein, Geffery Ernst, Winston Caldeira, Lucien Lewis, Orlando Heidanus, Wim Carbiere en Kenneth Kempes. In de zaken Brondenstein en Ernst, heeft de raadsman Irvin Kanhai een gezamenlijk pleidooi ge-houden. Kanhai acht zijn cliënten onschuldig en vroeg zich af als de opge-somde arresten, te weten het Bakkersar-rest en het Gevaarlijke hondenarrest, relevant zijn in deze zaak. Tegen Brondestein en Ernst heeft auditeur-militair Roy Elgin, twintig jaar celstraf geëist. In de zaak van Caldeira zei Kanhai tegen wie de vervolgingsambtenaar vrijspraak heeft geëist, dat het Openbaar Ministerie (OM) duidelijk moet maken op grond waarvan zijn cliënt tot verdachte is gemaakt, om daarna toch vrijspraak te eisen. Het OM heeft volgens Kanhai door zijn onzorgvuldigheid leed verzorgd aan Caldeira en hij vindt dat dit goed gemaakt moet worden. Lewis, Heidanus, Carbiere en Kempes, hebben ondanks een openbare dagvaarding, geen gehoor hieraan gegeven. Zij hebben zich ook niet laten vertegenwoordigen door een raadsman. De president van de Krijgs-raad, Cynthia Valstein-Montnor, concludeerde dat deze verdachten kennelijk geen gebruik wensen te maken van hun recht op pleidooi. Afgelopen donderdag stonden op de rol ook zeven zaken in de militaire kamer. Het gaat in dezen om de verdachten Stephanus Dendoe, Iwan Dijksteel, Imro Themen, Errol Alibux, Iwan Krolis, Dick de Bie en Edgar Ritfeld. Tegen Dendoe en Dijk-steel is elk twintig jaar geëist. Voor de overige verdachten heeft auditeur-militair Roy Elgin vrijspraak geëist. In de burgerkamer van de Krijgsraad zijn de zaken tegen de hoofdverdachte Desiré Bouterse, Etienne Boerenveen en Jimmy Stolk, ook afgerond. Het wachten is nu op een datum voor uitspraak. Te-gen Bouterse en Boerenveen heeft de auditeur-militair twintig jaar celstraf geëist en voor Stolk vrijspraak. door Johannes Damodar Patak