December 1, 2018


Geen animo voor stille loop


December 1, 2018

Ondanks de ondersteuning op sociale media, heeft maar één persoon deelgenomen aan de stille loop die georganiseerd is door Lionel Zweers. Bij de start van de loop, die plaatsvond bij het Cultureel Centrum Suriname (CCS), waren er geen deelnemers te zien. Slechts één dame ondersteunde als enige het initiatief van Zweers. Zij is samen met Zweers vanuit het CCS gelopen naar het commissariaat, waarna zij zich vervolgens begaven naar het oud Vlaggenplein aan de Waterkant. In gesprek met De West, zegt Zweers niet ontevreden te zijn met de opkomst bij de stille loop. “Eén burger telt voor duizend burgers”, benadrukt hij. Tijdens zijn tocht naar het plein is Zweers naar het commissariaat geweest om een vergunning aan te vragen voor het tweede protest dat gepland staat voor volgend jaar, direct na de feestdagen. Na vandaag zal Zweers zich richten op een goede voorbereiding voor het komende protest. Hij zegt dat de eis van de bevolking nog altijd overeind staat. Hij ziet het uitstel van de regering tot eind februari slechts als ademruimte voor de bevolking, echter meent hij dat het probleem er nog is. “De bevolking eist dat de rij- en voertuigenbelasting teruggedraaid wordt”, aldus de trekker van de stille loop. Zweers roep de bevolking op om massaal mee te doen aan het volgende protest. “Samen staan we sterk, één persoon kan het niet alleen.”.Hij wijst erop dat de bevolking niet alleen thuis en via sociale media moet klagen, maar deel moet nemen aan de protestactie om de regering erop te wijzen dat zij niet tevreden is met haar beleid. door Richelle Mac-Nack