December 1, 2018


BvL/ALS wacht op uitnodiging onderhandelingsorgaan


December 1, 2018

De Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leer-krachten in Suriname (ALS), wachten al een maand op een uitnodiging van het Onderhandelingsor-gaan Overheid. De onderwijsbonden hadden president Desiré Bouterse ge-vraagd om te bemiddelen. BvL/ALS-voorzitter Wilgo Valies, zegt tegenover De West, dat de bond eind oktober een brief heeft ontvangen van de president, waarin staat dat het onderhandelingsorgaan op korte termijn de BvL/ALS zal uitnodigen. “Vandaag is het 1 december en wij wachten nog steeds op de uitnodiging”, zegt Valies. De onderwijsbonden eisen van de regering onder andere de realisatie van de twk, de uitbetaling van de loonsverhoging van 25 procent aan de ambtenaren en het blijven handhaven van de permanente educatie. De BvL/ ALS zal wederom een brief schrijven naar de president en indien een reactie uitblijft, zal BvL/ALS zich beraden. Valies hoopt niet dat de regering een loopje met de leerkrachten probeert te nemen. “Wij gaan dat niet accepteren” stelt hij. De vakbondsman benadrukt dat de BvL/ALS absoluut niet in slaap is gevallen, maar zich juist aan het versterken is. Valies is gisteren terugkeert uit Nederland. Op uitnodiging van de Algemene Onderwijsbond (AOb) nam hij deel aan een congres. Valies vertelt dat hij naast het congres, ook gesprekken heeft gevoerd met de AOb over het trainen van leerkrachten. Uit de gesprekken is een scholingsproject voor leden van de BvL/ALS voortgevloeid dat twee jaar duurt. Het project start in januari. Valies legt uit dat leerkrachten in ons land zoveel meemaken in het onderwijs dat de noodzaak voor bijscholing groot is. Hij noemt in dit kader het intimideren van leerkrachten door functionarissen van het ministerie van Onderwijs, Weten-schap en Cultuur en de manier waarop leerkrachten bejegend worden door de regering. Valies geeft aan dat al deze zaken besproken zijn met de AOb en de Federatie Nederland-se Vakbeweging (FNV). Beide bonden hebben aan de BvL/ALS hun ondersteuning toegezegd. Valies benadrukt heel blij te zijn hiermee. Hij merkt op dat een goede samenwerking zal leiden tot versterking van de BvL/ALS. door Johannes Damodar Patak