November 28, 2018


Nieuwe politieke beweging voor Suriname’ s ‘next level’


November 28, 2018

De maatschappelijke organisatie ‘Suriname to the next level’, die zich voornamelijk in zet voor kiezerseducatie en armoedebestrijding, heeft een politieke vleugel ‘Lijst Basier’, die gestart is en erin moet slagen Suriname naar de ‘next level’ te brengen. De nieuwe beweging valt onder de concept waterpolitiek, een internationaal initiatief om constructieve politiek te brengen in de wereld, waaronder ook Suriname. Volgens de ‘trekker’ van de beweging Shaif Basier, is geen enkele regering er goed in geslaagd Suriname naar het volgend niveau te brengen. Met name de diversificatie van de economie en het transformeren daarvan naar een productie-economie, is niet voldoende van de grond gekomen. Basier die verschillende petten op heeft is adviseur, trainer en internationale ondernemer en heeft bewust gekozen voor een beweging en niet voor een partij, omdat partijpolitiek de samenleving volgens hem in hokjes verdeelt. Functieprofielen en sollicitaties ten behoeve van De Nationale Assemblee en het kabinet vormen de randvoorwaarden die de beweging stelt voor het vormen van een kabinet. Basier is van mening dat mensen op basis van competentie in het parlement en het kabinet moeten zitten. De beweging heeft hiervoor reeds een sollicitatiecommissie ingesteld. De beweging propageert daarnaast ook een zakenkabinet van deskundigen met een solidair hart. “Het moeten mensen zijn die houden van geld verdienen, zodat armoede bestrijdt wordt. In tien jaar kunnen we het uitroeien”, stelt Basier. Kwartaal-functioneringsgesprekken, moeten ervoor zorgen dat de regering ieder kwartaal een functioneringsgesprek heeft om te praten over doelstellingen en bereikte resultaten. De samenleving profiteert slecht van al die deals met buitenlandse bedrijven. Een van de redenen hiervoor is het ontbreken van good governance. De financiële statistieken zijn niet op een niveau waarbij buitenlandse investeerders goed kunnen herkennen of we er goed of slecht voor staan. Dit zorgt ervoor dat vooral de financiers die naar Suriname komen vooral woekeraars zijn die hoge rentes vragen. De beweging richt zich daarom ook op een 100% samenwerkingscultuur met oog op good governance en randvoorwaarden. “Als we de good governance verbeteren dan krijgen we betere ratings, krijgen mensen beter inzicht in onze economie en komen behalve woekeraars ook ethische investeerders investeren in Suriname”, legt Basier uit. Hij ziet geen nut in het investeren van miljoenen in partijpropaganda. Volgens Basier is persoonlijke integriteit, goede wil, intentie en burgerrecht en naam veel meer waard dan miljoenen. De politieke beweging mikt met het groot aantal zwevende kiezers op tenminste twee zetels. Per 30 maart 2019 moet de beweging 5000 mensen in Suriname en 5000 Surinamers in diaspora proberen te interesseren om met een donatie van SRD 10 deel te worden van de beweging: en zal de beweging concluderen dat er niet voldoende animo is voor een nieuwe vorm van politiek in Suriname. Het reeds opgehaald bedrag zal besteed worden aan armoedebestrijdingsprojecten. Indien de beweging er wel in slaagt het beoogd aantal mensen op de lijst te krijgen dan zal het bedrag besteedt worden aan expedities voor kiezerseducatie. Basier zegt dat politieke bewegingen pas zaken kunnen realiseren als de burgers meewerken. Hij gelooft daarom niet in beloftes. Pas als de burgers massaal stemmen, helpen meedenken, meewerken en mee polijsten aan de ideeën die gepresenteerd worden, kan er heel veel gerealiseerd worden. -door Priscilla Kia-