Stakeholders Paramaribo bespreken knelpunten met deskundigen

Het Paramaribo World Heritage Site Management 2011-2015 voor het beheer van de Werelderfgoedsite Paramaribo, zal als onderdeel van het Paramaribo Urban Rehabilitation Program (PURP), geactualiseerd worden. Hiervoor zijn vier deskundigen aangetrokken die van 4 tot en met 9 november diverse bijeenkomsten zullen organiseren om informatie te krijgen van de verschillende stakeholders van de Werelderf-goedsite Paramaribo. Tijdens de bijeenkomst van maandag 5 november, is vooral gesproken over de zaken die de binnenstad onaantrekkelijk maken. De Organisation Management Analist uit Spanje, Rand Eppich, wilde informatie winnen over de problemen in de binnenstad gevolgd door een visie over wat Paramaribo de komende 5, 10 tot 15 jaar moet zijn. Voor Eppich is het belangrijk dat vastgesteld wordt als Paramaribo als toerismedestinatie gezien wordt of anders, omdat dit zal bepalen welke besluiten genomen moeten worden. Studenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, medewerkers van het directoraat Cultuur en de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES), waren onder anderen aanwezig op de bijeenkomst.

Uit discussies is gebleken dat de binnenstad niet aantrekkelijk is voor Surinamers. Zij vermijden de stad en gaan naar de Hermitage Mall waar de toegang gemakkelijker is.

Vooral het parkeerprobleem en de ruimte om te lopen in de binnenstad is aangemerkt als een probleem door de stakeholders. Ook het chaotische publieke transport en het ontbreken van openbare toiletten en schaduwplekken, zorgen ervoor dat mensen de stad vermijden. Geopperd werd dat een formeel betaalsysteem geïntroduceerd kan worden voor het parkeren en dat de nodige faciliteiten in place gebracht kunnen worden om de stad aantrekkelijk te maken.

Magda Stepanyan, Emergency Disaster Response Expert uit Nederland, vroeg naar de noodzaak van de aanwezigheid van faciliteiten zoals scholen, crèches en supermarkten in de binnenstad. Volgens sommige stakeholders is er geen ruimte voor dergelijke faciliteiten in de binnenstad. Voor jongeren is het belangrijk dat er sportfaciliteiten en restaurants met muziek komen. Dit zal ervoor zorgen dat de stad levendig wordt en dat jongeren vooral in de avond aangetrokken worden.

Patricia Green, Heritage Tourism Expert uit Jamaica, wilde weten hoe de stakeholders de binnenstad aantrekkelijk wensen te maken. Volgens Marciano Dasai van de Faculteit der Technologische Wetenschappen van de AdeKUS, is er vanwege de verschillende culturen geen connectie met het erfgoed. “Zij denken dat het niet van hen is”, stelde hij. Een grote motivatie om de binnenstad aantrekkelijk te maken, is volgens hem om de mensen te leren hoe zij geld kunnen verdienen met cultuur. Hiermee zal niet alleen de connectie met de binnenstad teruggebracht worden, maar worden ook de verschillende culturen uitgedragen.

Volgens de Project-Director Michael Newton van Newton Heritage Consultancy uit Curaçao, is het huidige managementplan een gedegen document waarin heel wat onderzocht en vastgelegd is, alleen moeten bepaalde zaken verbeterd of uitgebreid worden. “Dikke managementplannen zijn vaak moeilijk uit te voeren. Ik geloof in praktische plannen over wat er in de komende jaren daadwekelijk uitgevoerd kan worden”, zei Newton. De organisatorische en de toeristische component zullen meegenomen worden in het plan.

door Priscilla Kia

 

More
articles