November 6, 2018


Foto: Ivan Summerville

Plooien Sharman en RGD-directeur gladgestreken


November 6, 2018

Edwin Noordzee, directeur van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), heeft gisteren een onderhoud gehad  met Dew Sharman, RGD-arts tevens VHP-parlementariër. Sharman werd door de directie opgeroepen voor een onderhoud naar aanleiding van een video die hij geplaatst had op Facebook over de RGD-poli te Latour, waarop te zien is dat de poli onder water staat als gevolg van een ernstige lekkage. Sharman zegt tegenover De West, dat de RGD-directeur geen argumenten heeft kunnen aanvoeren, waaruit zou blijken dat hij tegen de regels van de organisatie heeft gehandeld. Hij heeft Noordzee erop gewezen, dat hij de video niet in zijn hoedanigheid als arts, maar in de hoedanigheid van parlementariër en bezorgde burger heeft geplaatst. “Mijn functie als arts mag mijn functie als volksvertegenwoordiger niet belemmeren”, benadrukt Sharman. Noordzee had voor zijn onderhoud met Sharman, in de media aangegeven, dat sancties tegen Sharman niet uitgesloten zijn, omdat de regels ook voor hem gelden. Sharman vertelt dat tijdens het onderhoud al snel bleek dat hij niet fout heeft gehandeld. De parlementariër zegt dat hij ook heeft gezegd dat mocht er weer sprake zijn van een lekkage of zich een dergelijk geval voordoen, hij niet zal schromen dat te delen op sociale media. Sharman benadrukt dat hij op geen enkele wijze het imago van de RGD heeft geschaad, maar slecht de feitelijke situatie heeft aangekaart. De lekkage is volgens de RGD ontstaan doordat bladeren de dakgoten van het gebouw hebben verstopt, waardoor het water via de vliering het gebouw in is gekomen. Het schaderapport is nog niet af. door Johannes Damodar Patak