November 5, 2018


‘Regering speelt ondernemers tegen elkaar uit’


November 5, 2018

De prijs voor een kilo aardappelen en uien ligt momenteel rond de SRD 10. Vorige week maakte de krant melding van een schaarste aan deze producten. Combé Markt bevestigt de ontstane schaarste. De gestegen prijs heeft ook te maken met Divali. VHP-parlementariër Mahinder Jogi, zegt desgevraagd dat de regering bezig is om de ondernemers tegen elkaar uit te spelen. Hij doelt in dit kader op Groothandel B. Chotelal en Combé Markt. Jogi vertelt dat Combé Markt de NDP de afgelopen verkiezingen heeft ondersteund, maar nu om de een of andere reden in de steek wordt gelaten. Volgens hem gaat het om een strijd veroorzaakt door de NDP. Wat de reden precies is, is niet duidelijk. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) deelde eind september mee, dat Groothandel B. Chotelal zorg zou dragen voor uien en aardappelen tegen een betaalbare prijs. Deze producten waren schaars vanwege de aanhoudende hittegolf in Europa. Jogi benadrukt dat de NDP baat bij deze strijd heeft, terwijl de burgers van het land er de dupe van worden. Hij geeft aan dat vicepresident Ashwin Adhin, onbeperkt voedselpakketten gaat halen om die te verdelen onder religieuze organisaties. Ook worden er volgens hem woekerwinsten gemaakt door NDP’ers die voedselpakketten verkopen. Opmerkelijk is volgens hem dat de voedselpakketten die de NDP verstrekt, hetzelfde zijn als die van het ministerie van Sociale Zaken. Jogi zegt in het parlement meerdere keren vragen te hebben gesteld over het beleid rond de voedselpakketten, maar tot op heden heeft hij hierop geen antwoord gehad van de regering. De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Cristien Polak, weigert volgens hem in te gaan op deze kwestie. Terwijl er onduidelijkheid heerst rond de pakketten, denkt de regering eraan om buurtwinkels op te zetten. De volksvertegenwoordiger wil weten vanwaar de goederen zullen komen om de buurtwinkels te voorzien. Jogi zegt dat het bekend is dat rond Divali de prijzen van aardappelen, uien en groenten, de lucht in gaan. Hij vindt daarom dat de regering de handel vrij zou moeten laten, zo dat er concurrentie kan zijn en niet dat een bepaalde ondernemer alles in handen heeft. -door Johannes Damodar Patak-