Ontbreken bermenbeleid creëert chaos

In tegenstelling tot Europa en de Verenigde Staten heeft Suriname geen bermenbeleid. Volgens Riad Nurmohamed (VHP), zorgt het ontbreken van een dergelijk beleid dat er een chaotische situatie ontstaat. Doordat er geen beleid is, worden op sommige plaatsen bermen voor commerciële doeleinden gebruikt. Dit gebeurt onder andere bij Lalla Rookh en in Paramaribo-Noord. Tegenwoordig wordt er toestemming gegeven om activiteiten te ontplooien op bermen. De vergunningen worden volgens Nurmohamed door districtscommissarissen en ministers verstrekt. “Zij weten duidelijk niet wat het doel van de bermen zijn. Men moet er gewoon van afblijven”, aldus de parlementariër.
Wil de overheid de bermen toch voor commerciële doeleinden gebruiken, dan moet er volgens Nurmohamed een bermenbeleid komen en ook technische voorwaarden voor de verschillende bermsoorten, gezien er zowel smalle als brede bermen in ons land voorkomen. De regering had begin deze maand alle verzoeken van personen die activiteiten wensten te ontplooien op de bermen in Paramaribo aangehouden, vanwege de vele klachten van buurtbewoners hierover. Personen die gebruikmaken van deze bermen, moeten maandelijks SRD 2500 neertellen.

 

door Kimberley Fräser

More
articles