BvL/ ALS teleurgesteld in samenleving

De Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS), zijn teleurgesteld in de manier waarop delen van de samenleving zich hebben uitgesproken over het besluit van de onderwijsbonden om 1 oktober in staking te gaan. Dit zei BvL/ALS –voorzitter Wilgo Valies vandaag op een spoedpersconferentie naar aanleiding van de uitspraken die onderwijsminister Lillian Ferrier, gisterenmiddag deed in het radioprogramma ‘Bakana Tori’. Valies benadrukte dat de bonden niet alleen opkomen voor geld, maar ook voor goed onderwijs. Ook spelen er volgens hem serieuze zaken binnen het onderwijs die aandacht behoeven. “Het onderwijs van ons land bevindt zich in een gevaarzone”, zei de vakbondsman.
Hij vertelde dat er wordt gezegd dat de leerkrachten geen hart hebben voor het werk, maar het zijn dezelfde leerkrachten zijn die al enkele jaren het onderwijs in stand houden, ondanks het tekort aan leermiddelen. Volgens hem zijn het de leerkrachten die uit eigen zak materiaal bekostigen, terwijl het de taak is van de overheid. De BvL/ALS- voorzitter gaf aan dat de leraren opkomen om juist ervoor te zorgen dat de kinderen goed onderwijs kunnen volgen. Valies begrijpt dat ouders het erg vinden dat er op de eerste schooldag actie wordt gevoerd, maar gaf aan dat het soms nodig is om de centrale overheid tot inkeer te brengen.
De bondsvoorzitter zei dat de leerkrachten te maken hebben met een minister die een dictatoriaal beleid voert. Leerkrachten die lid zijn van de bond, worden volgens hem gemuteerd om ze te verspreiden. Andere zaken die spelen binnen het onderwijs, zijn volgens hem curriculumontwikkeling, de grote klassen en rancune.
Valies gaf aan dat er duidelijke afspreken zijn met de overheid dat erop een glo-school niet meer dan 300 leerlingen toegelaten mogen worden, op het voj 400 en op het vos 500. De regering houdt zich volgens hem niet hieraan. Ook is het in het afgelopen schooljaar zover gekomen dat leerkrachten in het binnenland noodgedwongen moesten terugkeren naar de stad, omdat zij bedreigd werden. Valies merkte op dat er alles gedaan wordt om de leerkrachten tot boeman te maken.
Dat de bonden alleen uit zijn op geld, klopt volgens hem niet. Valies gaf als voorbeeld dat het de BvL is geweest die het initiatief heeft genomen om met een voorstel te komen om het onderwijs op het imeao te hervormen en niet de overheid. Volgens hem zouden de leerlingen van het imeao anders vandaag de dag nog steeds met problemen zitten.
De actie van 1 oktober gaat normaal door. Het ministerie heeft aangekondigd dat er maatregelen zullen worden genomen tegen de leerkrachten die de actie zullen ondersteunen. Ook het bestuur van de bonden mag maatregelen verwachten. Valies gaf aan dat de minister een dictator is en dit ook duidelijk heeft laten merken door te stellen in ‘Bakana Tori’ dat leerkrachten niet tegen de gevestigde orde in mogen gaan. Hij bracht in herinnering dat Suriname een democratisch land is, waar het stakingsrecht duidelijk is opgenomen in de grondwet. Hij roept alle leerkrachten op om de actie te ondersteunen, om aan te tonen dat er geen dictatuur geaccepteerd wordt.

 

door Johannes Damodar Patak

More
articles