Gemeenschap leert handelen bij branduitbraak

De Fire Preparedness & Response workshop die speciaal georganiseerd werd met het doel te zorgen voor een brandveilige gemeenschap, is afgelopen zaterdag 22 september afgesloten. De organisatie had gemikt op 100 participanten, maar uiteindelijk namen 105 personen deel aan de workshop die werd gehouden in de hal van Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). Volgens de coördinator, Moreno Jackson, zijn de gestelde doelen behaald, deze waren: mensen bewuster maken van de vele gevaren die brand veroorzaken alsook het aanreiken van de nodige tools om zelf bij te kunnen dragen aan een veilige gemeenschap. De organisatie bestond uit een groep actieve jongeren die met ondersteuning van de Amerikaanse ambassade en het Korps Brandweer Suriname (KBS), de workshop met succes heeft uitgevoerd. Jackson zegt dat er na de workshop een evaluatieformulier werd gestuurd naar de deelnemers, daaruit bleek dat zij enorm tevreden zijn over wat zij nu weten op het gebied van brandveiligheid. De workshop is helemaal volgens planning verlopen. Selisa Verwey Franklin, een van de participanten, zei op haar Facebook pagina over de workshop: “Na lange tijd zo een efficiënte en professionele event meegemaakt.” Volgens haar was er sprake van perfectionisme, waarbij ze de organisatie een dikke voldoende gaf. Zij vond onder andere time management top, de presentaties en praktijk waren zeer interactief en effectief. Een van de actieve praktische momenten, was het proberen te ontsnappen tijdens een brand uit een vierkante ruimte. KBS had als rol om een presentatie te verzorgen en ook aan twee outdoor activiteiten invulling te geven. Het KBS heeft een quiz uitgevoerd met de participanten en bij de outdoor stations werd aan de participanten geleerd hoe ze met een blusdeken een vlam in een pan kunnen doven en hoe blusapparaat werkt. Ook het Coördinatie Centrum voor Rampen-beheersing (NCCR) gaf een presentatie over zijn rol binnen de gemeenschap, met name bij brand. Volgens Jackson wordt er nu al gedacht om de workshop tot een jaarlijks terugkerende activiteit te maken. “Wij hebben heel wat ondersteuning gehad van lokale bedrijven en wij geloven dat na deze workshop, er zelfs nog meer bedrijven dit initiatief zullen ondersteunen.” In oktober zal het team nog drie scholen bezoeken om leerlingen op eenvoudige wijze informatie te verschaffen. Hierbij zal de nadruk gelegd worden waar ze op moeten letten bij brandveiligheid.

 

door Kimberley Fräser

More
articles