September 13, 2018


Suriname is warmer geworden


September 13, 2018

In Suriname is het nu de grote droge tijd, wat betekent dat de temperatuur stijgt tot ver boven de 30 graden. Sukarni Sallons- Mitro, hoofd Meteo-rologische Dienst Suriname, geeft aan dat ons land de afgelopen veertig jaar geconfronteerd is geworden met de stijging van de temperatuur, waardoor het veel benauwder en warmer is. Zij adviseert de mensen om katoenen kleding te dragen en het lichaam zoveel als mogelijk te bedekken. Veel drinken is volgens haar ook belangrijk om uitdroging te voorkomen. Sallons- Mitro adviseert om deze periode heel voorzichtig om te gaan met vuur, omdat het extra droog is. Gisteren regende het hevig en on-weerde het in Paramaribo en andere districten in de vooravond. Volgens Sallons-Mitro is dat een normaal verschijnsel in deze periode. Zij legt uit dat de grote droge tijd niet wil zeggen dat er geen onweersbuien kunnen plaatsvinden. De seizoenen zijn hetzelfde gebleven. Het enige wat veranderd is, zijn de temperatuur en de neerslagpatronen. Verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten (VS), Japan en de eilanden niet ver van Suriname, hebben te maken met orkanen. Sallons- Mitro zegt de Surinaamse bevolking zich niet ongerust hoeft te maken, omdat ons land niet ligt op het pad van een orkaan. Echter vertelt zij dat alles wat in de atmosfeer plaatsvindt, ons weer kan beïnvloeden. Volgens haar kunnen we in het uiterste geval, rukwinden, harde regen en overstromingen verwachten.   door Johannes Damodar Patak