September 13, 2018


Neerleggen functies moreel-ethische kwestie’


September 13, 2018

Hoewel er geen wet of reglement bestaat in ons land waardoor mensen verplicht zijn hun functies neer te leggen nadat zij in opspraak zijn gekomen, is dat vanuit moreel-ethisch oogpunt gezien, de beste stap die genomen kan worden. Dit zegt de bestuurskundige August Boldewijn vandaag in gesprek met De West. Recentelijk is bishop Steve Meye beschuldigd van seksueel misbruik. Niet lang terug is hij benoemd tot niet-residerende ambassadeur van Suri-name in Israël. Echter heeft het ministerie van Buitenlande Zaken besloten het aanbieden van de geloofsbrieven door Meye, aan te houden. Volgens een bericht in een lokaal dagblad, is Meye geadviseerd niet meer af te reizen naar Israël. Meye heeft dit advies opgevolgd. Boldewijn juicht deze stap toe, omdat het overhandigen van de geloofsbrieven een veronachtzaming van het niveau van het staatshoofd van Israël zou betekenen. Volgens Boldewijn is het mogelijk dat personen die in opspraak zijn gekomen, in bepaalde kringen niet diplomatisch behandeld worden vanwege de beschuldigingen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de geloofsbrieven niet aanvaard zullen worden. Het overhandigen van de geloofsbrieven door Meye, zou overigens ervoor kunnen zorgen dat Suriname internationaal te schande wordt gemaakt, meent de be-stuurskundige. Na de beschuldiging heeft Meye zijn functie als voorzitter van de Vereniging van Volle Evangelie en Pink-stergemeenten in Suriname en van de ge-meente Gods Bazuin Ministries, neergelegd. Het is nog niet bekend als Meye ook zijn functie als geestelijk adviseur van de president, heeft neergelegd. Volgens Bol-dewijn zou Meye ook deze functie moeten neerleggen, omdat een dergelijke beschuldiging indruist tegen het geven van geestelijk advies. Desondanks blijft het een persoonlijke keus van Meye om daar afstand van te doen. Boldewijn benadrukt dat het geestelijke een grotere invloed heeft op het leven van de mens, dan het materiële. Zelf zegt Boldewijn de benoeming van Meye als geestelijke adviseur ‘‘vervelend’’ te vinden, omdat hij nog niet heeft gezien in welke vorm de bishop de adviezen uitbrengt. “Als het gewoon gebeden zijn, is daarvoor geen benoeming tot geestelijk adviseur met een salaris van SRD 6000 nodig. Elke dominee kan dat doen”, stelt Boldewijn. Hij is daarnaast van mening dat naast Meye, er zo-veel anderen zijn die opgeleid zijn en tot niet-residerende ambassadeur van Suri-name in Israël benoemd zouden kunnen worden. Hij vraagt zich af waarom steeds dezelfde mensen die reeds een functie bekleden, benoemd worden door de regering.   door Priscilla Kia