September 13, 2018


SLM binnen drie jaar weer gezond


September 13, 2018

Om de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) weer gezond te maken, zal de nieuwe leiding alle zaken die binnen het bedrijf uit proporties zijn gegroeid, terug moeten brengen naar wat commercieel verantwoordelijk is voor de SLM. De directie is van plan dit binnen drie jaar voor elkaar te krijgen. Volgens directeur Gerard Lau, kan dat alleen als er geen sprake is van politieke bemoeienis. Na een grondige analyse is de SLM-directie ervan overtuigd dat de ingeslagen weg de juiste is om het bedrijf weer gezond te maken. Het is nu ‘all hands on deck’ en gelijk beginnen, zodat er geen tijd verloren gaat. Om de SLM gezond te maken, zullen goede regelingen moeten worden getroffen. De huidige situatie moet volgens Lau goed bekeken worden, waarbij impopulaire besluiten zullen moeten worden genomen om het bedrijf weer gezond te kunnen maken. “We zijn er niet bang voor om dat te doen en gaan de strijd aan, maakt niet uit met wie. We hebben niet te maken met emoties, het zijn puur zakelijke overwegingen die we hebben om te komen tot het verbeteren van de performances van de SLM. De ombuiging is belangrijk, ook in de bedrijfsvoering van de SLM ”, aldus Lau. Lau somde enkele maatregelen op die zullen worden getroffen. Er wordt momenteel gewerkt aan een business plan dat een periode bestrijkt van drie jaar. Het is een strategisch plan dat nog in concept is, waarbij gekeken wordt naar een aantal aspecten. Het betreft onder andere samenwerkingsverbanden aangaan en zaken met betrekking tot het verhogen van de omzet. Er zal gekeken worden naar het kostenaspect en het verbeteren van de efficiëntie met betrekking tot de uitgaven. Zo gaf SLM te veel geld uit aan Residence Inn. Route-ontwikkeling en zaken als landingsrechten, spelen ook een rol. “Dit aspect is ook wat de overheid regardeert. De SLM heeft hopelijk de prioriteit als het gaat om de landingsrechten en netwerkpartner die we als Suriname kunnen uitdragen”, aldus Lau. Lau benadrukt dat geen enkele vlucht gratis zal zijn voor hoogwaardigheidsbekleders, zoals bij zijn voorgangers het geval was. De directie hoopt dit plan eind van de maand afgrond te hebben om te komen tot een RvC-besluit, waarbij aangegeven wordt waarom dit plan de weg zal zijn voor de toekomst. Als het business plan gereed en goedgekeurd is, zal het plan ook aan de media worden gepresenteerd.   -door Kimberley Fräser-