September 11, 2018


Gokken en kansspelen aan banden gelegd


September 11, 2018

Gokken en kansspelen zijn nu door de introductie van de Suribet klantenkaart aan banden gelegd. In de afgelopen periode heeft het parlement zijn bezorgdheid geuit over het toenemend aantal minderjarigen dat zich hiermee bezighoudt. Een aantal is zelfs gokverslaafd. Nicole van Varsseveld, hoofd van de afdeling Marketing van Suribet N.V., zegt in gesprek met De West, dat met de introductie van de klantenkaart, het bedrijf ervoor zorgt dat minderjarigen geen gebruik meer kunnen maken van de diensten van het bedrijf. Binnen vier maanden moeten alle Suribet klanten ouder dan achttien jaar, die gebruik willen maken van de diensten van het bedrijf, zo een kaart aangeschaft hebben. De kaart is volgens Van Varsseveld strikt persoonlijk. Zij geeft aan dat de Suribet retailer of – medewerker in het systeem ziet van wie de kaart is, doordat er ook een foto van de persoon te zien is. Hierdoor is het ook niet mogelijk dat een derde gebruik kan maken van iemand anders zijn klantenkaart. “Bovendien heeft de kaart ook een wachtwoord dat vereist is bij elke transactie voor legitimatie”, aldus Van Varsseveld. Indien blijkt dat er met een kaart plotseling te veel transacties worden gepleegd, zal deze ge-blokkeerd worden. De transacties die ge-daan worden, zullen gemonitord worden door een financial audit team. Dit team houdt de transacties in de gaten en rapporteert ongebruikelijke transacties indien deze geconstateerd worden. Suribet staat volgens Van Varsseveld open om een sa-menwerking met de overheid aan te gaan. Ook zal het bedrijf kunnen nagaan welke cliënten verslaafd zijn aan gokken. “Een samenwerking met de overheid lijkt voor ons ideaal”, zegt het hoofd van de Mar-keting afdeling. Mini casino’s Haast op elke hoek en in elke buurt is er wel een Suribet winkel. Van Varsseveld is het hiermee niet eens. Zij geeft aan dat Suribet ruim veertig eigen Suribet winkels heeft en het verder doet met retailers, landelijk zijn er vierhonderd. Volgens haar wordt Suribet in verband gebracht met andere concurrenten. Zij legt uit dat bij de eigen Suribet winkels, mensen niet door de ramen en deuren naar binnen kunnen kijken om te zien wat er gaande is. Dit maakt volgens haar onderdeel uit van het beleid om jongeren ver te houden van gokken. Suribet voert ook een strikte controle uit op de retailers. Van Varsseveld haalt een recent geval aan waarbij de rechten voor de verkoop van Suribet producten door Ishaan’s Mini Markt te Lelydorp, terstond is ingetrokken. Tijdens een steekproef bleek dat er Suribet producten aan minderjarigen werden verkocht. Van Varsseveld zegt dat Suribet elk jaar een Retailers Day organiseert om informatie te geven. Beperking eigen dienstverlening? Van Varsseveld erkent dat dergelijke maatregelen kunnen zorgen voor een terugval in inkomsten, maar geeft aan dat het bedrijf niet alleen gericht is op het maken van geld zonder rekening te houden met zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Volgens haar kan er ook gekozen worden om geen maatregelen te nemen en zich slechts te richten op geld verdienen. Echter is het volgens Van Varsseveld slechts geld verdienen op korte termijn. Zij is van mening dat verantwoord gokken op de lange termijn veel meer geld zal opleveren. Van Varsseveld geeft aan dat de klantenkaart heel wat voordeeltjes met zich meebrengt. Met de kaart kunnen mensen leuke prijsjes winnen, punten sparen, vouchers winnen etc. Met al deze voordelen hoopt Suribet zijn diensten aantrekkelijk te houden. Het bedrijf is van mening dat ook concurrenten dit voorbeeld kunnen volgen, alleen zo kan er voor 100 procent resultaat worden bereikt. Suribet Suribet is behalve in Suriname, ook actief in Guyana en Zuid- Afrika. Van Varsseveld geeft aan dat er ruim 2600 mensen indirect en direct betrokken zijn bij het bedrijf. Volgens haar biedt het bedrijf vooral aan jongeren een kans. “Er zijn managers van 23 jaar oud in ons bedrijf”, stelt het hoofd van de marketing. De medewerkers van het bedrijf worden continu bijgeschoold en worden ook naar het buitenland gestuurd om trainingen te volgen. Het bedrijf draagt jaarlijks voor ongeveer SRD 3 miljoen bij aan de staatskas. Over de toekomst van het bedrijf, zegt Van Varsseveld dat het bedrijf continu werkt aan het verbeteren van zijn producten. “The sky is the limit”, benadrukt zij. door Johannes Damodar Patak